مهاجزت 6000 قو به شهر ساحلی چین
2021/12/07 16:48:25

حدود 6000 قو به شهر ساحلی رونگ چنگ در وِیهای واقع در استان شان دونگ چین رسیده اند تا زمستان را در اینجا سپری کنند.


قوها سالانه از سیبری، منطقه خودمختار مغولستان داخلی و مناطق شمال شرقی چین مهاجرت می‌کنند و حدود پنج ماه در خلیج رونگ‌چنگ می‌مانند و آن را به بزرگترین زیستگاه زمستانی چین برای قوهای سیاه تبدیل می‌کنند.


  • 2021/12/07 16:48:25
  • GMT+08:00
  • /