آیا دموکراسیِ آمریکاییِ پول‌محور، واقعی است؟
2021/12/07 15:16:14

 

«کیشور محبوبانی» دانشمند سنگاپوری اخیرا در مصاحبه‌ای گفت: «ایالات متحده در حال حاضر توسط افراد ثروتمند اداره می‌شود و یک کشور دموکراتیک نیست.»

در واقع این که «دموکراسی» به ثروتمندان خدمت می‌کند و پول در آمریکا باعث ایجاد قدرت می‌شود، موضوع محرمانه‌ای نیست.

حقایق بیشماری نشان می‌دهند که پول همدم سیاستبازان آمریکایی‌ است و در تمام جریان‌های مرتبط با انتخابات‌، قانونگذاری و حکمرانی این کشور وجود دارد. نتیجه 91 درصد انتخابات کنگره به کام کاندیداهایی است که بیشترین پول را خرج کرده باشند. دموکراسی آمریکایی «بازی ثروتمندان» بر اساس سرمایه آنهاست. وقتی سیاستمداران آمریکایی با پول همه جا حضور هستند قدرت آنها هم صرف شمار معدودی از ثروتمندان که سرمایه هنگفتی دارند، می‌شود و به این ترتیب خواسته‌ها و منافع افراد بیشمار معمولی جامعه نادیده گرفته خواهد شد.

گزارشی که درباره 163 کشور در سال 2020 منتشر شد نشان می‌دهد فقط سه کشور از جمله ایالات متحده شاهد افول «شاخص توسعه اجتماعی» در دهه گذشته بوده‌اند و این شاخصِ آمریکا بیشترین کاهش را داشته است. حتی قشر متوسط جامعه که همواره به عنوان نقطه اتکای ایالات متحده تلقی شده‌اند به شکل روز افزونی در شرایط ناراحتی و غم به سر می‌برند. حتی نه فقط درصد قشر متوسط جامعه آمریکا کاهش یافته بلکه درصد خانوارهای ثروتمند آمریکایی نیز در طی 20 سال گذشته افزایش پیدا نکرده است.

«لوییس براندیز» قاضی دیوان عالی آمریکا بیش از صد سال پیش گفت: این کشور یا دارای دموکراسی است یا اینکه ثروت آن در دست عده معدودی جمع شده است. شما فقط می‌توانید یکی از این دو را انتخاب کنید.
وقتی سیاست‌های پول محور را نمی‌توان از «سرطانِ» جامعه آمریکا ریشه کن کرد‌، دولت آمریکا هم جرات پیدا می‌کند تا نشست به اصطلاح دموکراسی برگزار کند و این یک طنز تلخ واقعی است.

 

  • 2021/12/07 15:16:14
  • GMT+08:00
  • /