"دوستان قدیمی، بیایید هاکی روی یخ بازی کنیم"
2021/12/07 16:18:35

گروهی از طرفداران مسن بازی هاکی روی یخ در یک باشگاه محلی در پکن با یکدیگر هاکی بازی کردند. این اعضا از دوران نوجوانی یکدیگر را با انجام این بازی می شناختند. اکنون میانگین سنی آنها بالای 65 سال است. آنها نام تیم خود را «کاوبوی ها» گذاشه‌اند و اغلب دور هم جمع می شوند، تا در کنار یکدیگر هم از بازی هاکی روی یخ و هم از زندگی رنگارنگ خود در دوران بازنشستگی لذت ببرند. هر عکس قدیمی در دستانشان، بیانگر دورانی از روزگار جوانی است که آنها با همراهی ورزش و دوستی های طولانی مدت بین یکدیگر با هم گذرانده اند.

  • 2021/12/07 16:18:35
  • GMT+08:00
  • /