زیردریایی سرنشین دار چینی -- «فن دوئو جه»
2021/12/07 16:44:22

زیردریایی سرنشین دار چینی با نام «فن دوئو جه» تاکنون 21 بار در عمق 10 هزار متری با 27 دانشمند غوطه ور شده است. این زیردریایی اکتشافی سرنشین دار علاوه بر اینکه توانسته با بیشترین تعداد غواص به عمیق ترین نقطه اقیانوس در جهان برسد، همچنین چین را در صدر فهرست عملیات های 10 هزار متری در جهان قرار داده است.

  • 2021/12/07 16:44:22
  • GMT+08:00
  • /