چین 5 ماهواره را همزمان به فضا فرستاد
2021/12/07 15:52:31

موشک CERES-1 Y2 دوشنبه 6 دسامبر (15 آذر) از «مرکز پرتاب ماهواره جیو چوان» در استان «گان سو» به فضا پرتاب شد.

این موشک همزمان حامل پنج ماهواره کوچک بود که آنها را در مدار برنامه ریزی شده خود قرار داد.

این دومین ماموریت موفق مجموعه موشک‌های CERES-1 محسوب می‌شود.

  • 2021/12/07 15:52:31
  • GMT+08:00
  • /