فرهنگ چایِ چین با قدمتی 2400 ساله
2021/12/06 15:50:50

یک تیم باستان شناسی از دانشگاه «شاندونگ» در استان «شاندونگ» واقع در شرق چین از قدیمی‌ترین باقیمانده‌های چای در جهان را کشف کردند که قدمتی 2400 ساله دارد.

این کشف، مدرک فیزیکی منشا فرهنگ چایِ چین را که به اوایل دوره «وارینگ» که به 400 سال قبل از میلاد مسیح باز می‌گردد، نشان می‌دهد. با این کشف قدمت این نوشیدنی چینی همانطور که در مطالعات قبلی نیز اعلام شده بود،‌ بیش از 300 سال افزایش پیدا کرد.

این نمونه‌ها که ثابت شده باقیمانده چای تخمیریافته هستند، از معبدهای باستانی «زوچِنگ» در استان شاندونگ کشف شده‌اند.

اطلاعات بعدی نشان داد درصد کافئین و تیانین موجود در باقیمانده چای مذکور بسیار پایین بوده است. از آنجایی که این دو ماده به آسانی در آب حل می‌شوند محققان به این نتیجه رسیدند که در آن زمان مردم باستان باقیمانده این چای را پس از جوشاندن در آب دور، ریخته‌اند.

این یافته‌ها در ژورنال چینی زبان باستان شناسی و یادگارهای فرهنگی به چاپ رسیده است.

  • 2021/12/06 15:50:50
  • GMT+08:00
  • /