نگاهی به نمونه‌ای از «دموکراسی آمریکایی» در زیمبابوه
2021/12/06 16:17:16

 

کشورهای غربی به رهبری انگلیس و ایالات متحده در سال‌های 2001 و 2003 به دلیل اختلاف با زیمبابوه بر سر برنامه اصلاحات ارضی این کشور، تحریم‌هایی را علیه آن اعمال کردند.

طی برنامه اصلاحات ارضی، دولت زیمبابوه زمین‌ها را از اقلیت کشاورزان سفید پوست برای توزیع مجدد در میان اهالی بومی بدون زمین زیمبابوه، پس گرفت.

 در حالی که اتحادیه اروپا تحریم‌های خود را در طی این سال‌ها کاهش داده، ‌اما ایالت متحده و انگلیس همچنان بر تحریم‌های خود اصرار دارند.

 «سالی انگونی» سخنگوی «اتحاد گسترده علیه تحریم‌های زیمبابوه» در این باره می‌گوید: آنها سعی دارند از منافع آمریکا در داخل و خارج این کشور حمایت کنیم. ایالات متحده می‌خواهد چنین کار غیرممکنی را انجام دهد یعنی همه را مجبور کنند تا مثل آنها فکر کنند و باور داشته باشند.

وی افزود: ما مردم زیمبابوه به دموکراسی آمریکا اعتقادی نداریم.   

«لیندا ماساریرا» رهبر سازمان «اکونومیست‌های کارگر و آفریقایی‌های دموکرات‌ زیمبابوه» نیز تاکید کرد: دموکراسی ایالات متحده حتی در داخل این کشور هم کارایی ندارد. این [دموکراسی] ساخته و پرداخته غرب است تا بتوانند بر آفریقایی‌ها اعمال کنند و  نهایتا بتوانند به غارت منابع ما ادامه دهند، آن هم به نام دموکراسی جعلی.

 «ابیگال موپامبی» مدافع حقوق بشر در زیمبابوه می‌گوید: این آمریکایی‌ها فقط باید بگذارند ما مردم زیمبابوه دموکراسی خود را با توجه به شرایط کشور خودمان تعریف کنیم؛ به گونه‌ای که می‌خواهیم بر اساس آن حکومتداری صورت بگیرد نه روشی دیگر. زیرا زیمبابوه یک کشور مستقل و دارای حاکمیت است.  

 

  • 2021/12/06 16:17:16
  • GMT+08:00
  • /