جوانان آمریکایی دموکراسی کشورشان را «شکست خورده» می‌دانند
2021/12/06 17:25:30

همزمان با آماده شدن «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا برای برگزاری نشست مجازی دموکراسی،‌ رای دهندگان در ایالات متحده کارآمدی نظام سیاسی کشورشان را زیر سوال برده‌اند.

بر اساس نظرسنجی سراسری که نتیجه آن روز چهارشنبه هفته قبل توسط «موسسه سیاست در دانشکده هاروارد کندی» منتشر شد،‌ اکثریت جوانان در آمریکا معتقدند نظام سیاسی این کشور در مشکل به سر می‌برد یا در وضعیت ناکامی است.

39 درصد ایالات متحده را یک دموکراسی دارای مشکل می‌دیدند و 13 درصد آمریکا را یک «دموکراسی شکست خورده» توصیف کردند. فقط 7 درصد بر این باور بودند که آمریکا یک «دموکراسی سالم» است و 27 درصد آن را یک  دموکراسی تا حدی کارآمد دانستند.

همچنین 47 درصد رای دهندگان جمهوریخواه تاکید کردند ایالات متحده یک «دموکراسی دارای مشکل» است و 23 درصد معتقد بودند که نظام سیاسی کشورشان یک «دموکراسی شکست خورده» است. رای دهندگان دموکرات به دو دسته تقسیم شدند یعنی 44 درصد گفتند نظام سیاسی آمریکا سالم یا تا حدی کارآمد است و 45 درصد معتقد بودند این نظام سیاسی دارای مشکل یا شکست خورده است.

41 درصد جوانان با رویکرد مستقل و بدون وابستگی حزبی گفتند ایالات متحده یک نظام سیاسی دارای مشکل یا شکست خورده است.

این نظرسنجی با شرکت 2109 شهروند آمریکایی 18 تا 29 ساله انجام شده است.

  • 2021/12/06 17:25:30
  • GMT+08:00
  • /