نظرسنجی: اعتماد به سیاستمداران انگلیسی در حال کاهش است
2021/12/06 18:10:24

بر اساس نتیجه یک مطالعه جدید کاهش اعتماد سیاسی در میان عوامل پیچیده دیگر، «لیبرال دموکراسی» را در سراسر غرب در تنگنا قرار داده است.

نتیجه نظرسنجی که توسط موسسه انگلیسی «یوگاو» انجام شده فقط 5 درصد پاسخ دهندگان معتقدند سیاستمداران به خوبی عمل می‌کنند و تقریبا دو نفر از هر سه نفر بر این باورند سیاستمداران فقط به فکر خودشان هستند.

همچنین بررسی از طرز تفکر افکار عمومی انگلیس درباره سیاستمداران این کشور خبر داد و تاکید کرد نبود اعتماد مساله مهمی است چرا که افزایش بی اعتمادی می‌تواند به یک افول دموکراتیک با یک سیر قهقرایی منجر شود.

دسامبر 2020 موسسه یوگاو همچنین نظرسنجی دیگری درباره دموکراسی برگزار و تاکید کرد تنش‌ها بر سر آینده اتحادیه اروپا،‌ اختلافات سیاسی در ایالات متحده، بحث‌های پوپولیستی و همچنین بحران حل‌نشده ویروس کرونا چالش‌های دموکراسی و کارکرد آن در انگلیس و جهان را تعمیق بخشیده است.

  • 2021/12/06 18:10:24
  • GMT+08:00
  • /