پیام تبریک رهبر چین به پادشاه تایلند به مناسبت روز ملی این کشور
2021/12/05 15:18:00

«شی جین پینگ» رئیس جمهوری خلق چین یکشنبه روز پنجم دسامبر (14 آذر) به مناسبت روز ملی تایلند پیام تبریکی به «واجیرالونگکورن» پادشاه تایلند ارسال کرد.

وی خاطرنشان کرد که چین و تایلند خانواده خوب، دوستان خوب و همسایگان خوبی هستند.

رهبر چین در ادامه گفت: در سال های اخیر روابط دو کشور با موفقیت آمیز توسعه یافته و ساخت مشترک ابتکار «کمربند و جاده» نتایجی  ثمربخش داشته است. در مقابله با همه گیری ویروس کرونا دو کشور دست به دست هم داده و به طور مشترک احیای اقتصاد را پیشبرد کرده و به نتایج مطلوبی دست یافته اند.

شی جین پینگ افزود: من برای توسعه روابط چین و تایلند اهمیت زیادی دارم و مایلم با پادشاه «واجیرالونگکورن» برای تعمیق اعتماد متقابل استراتژیک، تحکیم دوستی سنتی و هدایت مشترک روابط دوجانبه به سطح بالاتری همکاری کنم و منافع بیشتری را برای مردم دو کشور، صلح و توسعه منطقه ای و جهان فراهم بیاورم.

  • 2021/12/05 15:18:00
  • GMT+08:00
  • /