همواره رو به سوی جنوب و همکاری برد- برد
2021/12/03 16:08:02

مسیر خط آهن چین- لائوس جمعه 3 دسامبر/ 12 آذر به طور رسمی راه اندازی شد. این مسیر از خط آهن فرامرزی با عبور از کوه ها راهی برای اتصال دو طرف و تحقق آرمان ها و همکاری برد- برد می گشاید. 

  • 2021/12/03 16:08:02
  • GMT+08:00
  • /