پارکینگ مارپیچی
2021/12/03 15:45:27

یک پارکینگ مارپیچی در چونگ ‌چینگ واقع در جنوب غربی چین در رسانه های اجتماعی این کشور معروف شده است. این مکان چند طبقه با ارتفاعی حدود 30 متر تجربه ای شبیه به ترن هوایی را به رانندگان می دهد.

  • 2021/12/03 15:45:27
  • GMT+08:00
  • /