این جا پکن، شما شنونده صدای چین هستید!
2021/12/02 21:10:28

 سوم دسامبر سال ۲۰۲۱، برابر با هشتادمین سال شروع فعالیت رادیو برون مرزی چین است و به همین مناسبت بار دیگر شما را با بخشی از فعالیت های رادیو بین المللی چین و روند توسعه بخش فارسی آشنا می کنیم.

بخش فارسی رادیو از ۱۵ اکتبر ۱۹۵۷ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد و تا به امروز دقیقا ۶۴ سال است که با فارسی زبانان ایران، افغانستان و تاجیکستان ارتباط دارد. در چند دهه گذشته این رادیو برای ایجاد آشنایی میان جهان با چین و برقراری دوستی بین مردم چین و جهان بسیار تلاش‌ کرده و به دستاوردهایی رسیده است.

در این ویدیو همکاران بخش فارسی صمیمانه نسبت به نسل پیشین گویندگان و کارمندان فداکار بخش فارسی ادای احترام کرده و از همدلی و همراهی همه شنوندگان سپاسگزاری می کنند. آن ها اطمینان دارند که آینده ای درخشان برای رادیو برون مرزی چین در راه است و

یکصدا می گویند: صدای ما، راه آشنایی شما با چین است!

  • 2021/12/02 21:10:28
  • GMT+08:00
  • /