رونمایی از دومین مجموعه از کتاب‌های «شناخت چین»
2021/12/02 10:38:38

روز چهار شنبه  اول دسامبر، مراسم رونمایی از دومین مجموعه از کتاب‌های «شناخت چین» و مراسم امضای قراردادهمکاری پخش بین المللی "شناخت  چین "  به میزبانی انجمن ملی تحقیقات راهبردی، نوآوری و توسعه چین و اداره زبانهای خارجی چین  توسط انتشارات زبان های خارجی چین در حاشیه همایش بین المللی "شناخت چین" 2021 (گوانگجوئو) با موفقیت  برگزار شد.به منظور بیان داستان های چین و درک بهتر جامعه بین المللی از چین در این مجموعه جدید، کارهای ویراستاری و انتشار نسخه دوم مجموعه کتاب های "شناخت چین" از پایان سال 2019 آغاز شد. ویراست دوم این مجموعه با توجه به رهنمودهای  شی جین پینگ، دبیر کل حزب کمونیست چین در پیام تبریکش  به همایش بین المللی "شناخت چین" 2020 (گوانگ جوئو)، با تمرکز بر توسعه تاریخی و دستاوردهای حزب کمونیست چین در قرن گذشته ، نظام  چین  و الگوی ملی حکومت داری، "کمربند و جاده"، اقتصاد منطقهای، توسعه شرکتهای ملی، روابط   چین و جهان پس از همه گیری وموضوعات دیگری مورد توجه داخلی و بین المللی، از طریق دعوت کردن  کارشناسان و دانشمندان معتبر داخلی وخارجی آماده شد.  تعداد نویسندگان خارجی در این مجموعه بیشتر است و از طریق مشارکت این نویسندگان سعی شده که خوانندگان  صداهای متنوع تری از سراسر  جهان درباره چین را بشنوند.

  • 2021/12/02 10:38:38
  • GMT+08:00
  • /