«نشست دموکراسی» آمریکا را به قله دموکراتیک تبدیل نخواهد کرد
2021/12/02 15:09:15

آگوست امسال نیروهای خارجی تحت رهبری ایالات متحده پس از آنکه در فرودگاه بین‌المللی کابل هدف حمله قرار گرفتند،‌ بی محابا به سوی غیرنظامیان تیراندازی کردند. کشتار بیگناهان توسط آمریکا در افغانستان هنوز هم تمام نشده است. مردم نمی‌توانند حتی این سوال را بپرسند: آیا سیاستبازان آمریکایی جرات دارند به خانواده‌های قربانیان جنگ افغانستان اجازه دهند در «نشست دموکراسی» اظهار نظر کنند؟

فهرست به اصطلاح شرکت کنندگان این نشست که توسط ایالات متحده منتشر شده، عذاب وجدان در خصوص افغانستان را نمایان می‌کند؛ کشوری که «گذار دموکراتیک» از جانب آمریکا به آن تحمیل شد و نهایتا آن را ترک کردند، در این فهرست وجود ندارد. چقدر مضحک! این رویداد به جهان اجازه می‌دهد تا آشکارا ببیند «دموکراسی» که آمریکا به کشورهای خارجی می‌فروشد چیزی بیش از یک پوشش برای مداخله نظامی نیست؛ شرکت کنندگانی که به نشست دعوت شده‌اند همه بازیگران گزینشی و حامیِ این طنز «ترویج کذب دموکراسی و جداسازی واقعی» هستند.

اگر آمریکا واقعا می‌خواهد درباره دموکراسی و حقوق بشر حرف بزند، بهتر است خانواده‌های قربانیان افغانستان را روی صحنه دعوت کند تا همه جهان نگاه روشنی به آنچه دو دهه «گذار دموکراتیک» برای افغانستان به ارمغان آورده، مشاهده کنند! همانگونه که یک استاد حقوق بشر افغان خطاب به آمریکا گفته: «نشست دموکراسیِ شما بهترین فرصت برای دعوت کردن از مردم افغانستان است. شما هیچ حقی ندارید که دموکراسی را با خون و آینده تاریک ما جشن بگیرید!»

تلاش برای بیدار کردن کسی که خود را به خواب زده فایده‌ای ندارد اما همه می‌توانند ببینند پادشاه لباسی به تن دارد یا نه!

ایالات متحده قصد دارد هفته آینده یک نمایش به راه اندازد اما این نشست به اصطلاح دموکراسی هیچ ارتباط با دموکراسی واقعی ندارد. حقیقت این است که آمریکا عامدانه با استانداردهایی که خود وضع کرده به اختلاف و رویارویی دامن می‌زند؛ استانداردهایی که دقیقا خلاف جهت معنای دموکراسی اصیل و توهین به آن هستند.

واقعیت این است که نشست به اصطلاح دموکراسی، آمریکا را به یک قله دموکراتیک تبدیل نخواهد کرد. سیاستبازان آمریکایی جرات دعوت از قربانیان جنگ افغانستان در این نشست را ندارند. به طور خلاصه آمریکا با برگزاری این نشست چهره واقعی خود را به عنوان یک مداخله‌گر و خرابکار دموکراتیک نشان داده است.

  • 2021/12/02 15:09:15
  • GMT+08:00
  • /