وزارت خارجه چین: اجلاس سران دموکراسی چهره واقعی آمریکا به عنوان دستکارگر و خرابگر دموکراسی را افشا می کند
2021/12/01 20:00:03

وانگ ون بین سخنگوی وزارت خارجه چین 1 دسامبر چهارشنبه گفت به اصطلاح نشست سران دموکراسی جز افشای چهره واقعی آمریکا به عنوان دستکارگر و خرابگر دموکراسی هیچ نتیجه دیگری نخواهد داشت.خبرنگاری در نشست خبری وزارت خارجه چین در چهارشنبه پرسید: سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه سه شنبه ایالات متحده "اجلاس سران دموکراسی" را اقدامی برای ترویج مفهوم دموکراسی خصوصی خود و رد همکاری واقعی بین المللی برای ترویج دموراکسی و نادیده گرفتن اصل برابری ملت ها در منشور سازمان ملل خواند. دیدگاه چین به این اظهارات وزیر خارجه روسیه چیست؟

وانگ ون بین گفت متوجه شده ام که اخیراً روسیه و بسیاری از کشورهای جهان مخالفت و نارضایتی خود را از اجلاس موسوم به "اجلاس سران دموکراسی" که توسط ایالات متحده برگزار می شود، ابراز کرده اند.

او تاکید کرد ایالات متحده طبق معیارهای خود سعی می کند نیمی از کشورها و مناطق جهان را در اردوگاه دموکراتیک آمریکا قرار دهد، در حالی که نیمی دیگر از کشورها را در فهرست "کشورهای غیر دموکراتیک" قرار می دهد؛ این اقدام وحدت و اعتماد میان کشورها را به شدت تضعیف می کند و طبیعتاً با مخالفت شدید جامعه بین المللی مواجه می شود.

وانگ تاکید کرد که مدت‌هاست که ایالات متحده تحت لوای دموکراسی مشغول نفوذ یافتن به کشورها به منظور سرنگونی حکومت آنها، اعمال تحریمها و آغاز جنگ در دیگر کشورها بوده و فواجع جدی در کشورها به همراه داشته است؛ اجلاس موسوم به "اجلاس سران دموکراسی" واشنگتن را برجسته نخواهد کرد بلکه تنها چهره واقعی آن به عنوان "دستکارگر و خرابکار دموکراسی" را به وضوح بیشتر در معرض دید جهانیان قرار خواهد داد.

  • 2021/12/01 20:00:03
  • GMT+08:00
  • /