تبریک برای این برداشت بزرگ!
2021/12/01 16:36:42

کشاورزان فلفل قرمز را می چینند و آنها را برای فروش در پایگاه زراعی روستای گانلیان در شهرستان تیان‌دونگ واقع در گوانگشی در جنوب چین مرتب می‌کنند.

در سال 2021 حدود 33 هکتار سطح زیر کشت فلفل با تولید یک میلیون کیلوگرم در این روستا وجود دارد.

  • 2021/12/01 16:36:42
  • GMT+08:00
  • /