رهبر چین سالگرد حزب روسیه متحد را تبریک گفت
2021/12/01 19:54:56

شی جین پینگ رئیس جمهور چین یکم دسامبر چهارشنبه به مناسبت بیستمین سالگرد تاسیس حزب روسیه متحد کشور روسیه پیام تبریک خود را ارسال کرد.

شی جین پینگ دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در این پیام ضمن تبریک بیستمین سالگرد تاسیس حزب روسیه متحد، عنوان کرد: حزب روسیه متحد به عنوان یک نیروی سیاسی مهم در روسیه، مردم آن کشور را در اجرای برنامه های راهبردی تعیین شده توسط رئیس جمهور پوتین و تحقق ثبات سیاسی داخلی، توسعه اقتصادی، افزایش رفاه مردمی رهبری کرده و مورد حمایت جامعه روسیه قرار دارد.

شی جین پینگ خاطرنشان کرد: امسال بیستمین سالگرد برقراری روابط حزب کمونیست چین و حزب روسیه متحد است؛ در طول 20 سال گذشته، دو حزب روابط خود را گسترش داده و نقش بی نظیری در اجرای توافقات مهم، تحکیم اعتماد متقابل سیاسی و استراتژیک دو طرف و ارتقای همه جانبه همکاری های دو کشور داشته اند.

شی جین پینگ گفت که حزب کمونیست چین دوستی خود با حزب روسیه متحد را گرامی می دارد و امیدوار است که دو طرف به تقویت مبادلات و همکاری های نهادینه شده ادامه دهند و در ارتقای روابط در عصر جدید به سطحی بالاتر کمک کنند.

  • 2021/12/01 19:54:56
  • GMT+08:00
  • /