تاکید رییس جمهور چین بر عمران روستاها
  • 2020
  • 30/12
  • 10:06:23

تاکید رییس جمهور چین بر عمران روستاها_fororder_1126923715_16092488482291n

نشست مرکزی درباره امور روستاها روزهای 28 و 29 دسامبر / 8 و 9 دی در پکن برگزار شد. شی جین پینگ رهبر چین در این نشست طی سخنانی بر تلاش وافر برای عمران روستاها، یاری به توسعه با کیفیت کشاورزی، توسعه صنایع و زندگی خوب در روستاها و ایجاد رفاه برای کشاورزان تاکید کرد.

رییس جمهور چین گفت: پس از برگزاری هجدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین، کمیته مرکزی این حزب حل مسایل مربوط به کشاورزی، روستاها و کشاورزان را در اولویت قرار داده و به نبرد بی سابقه فقرزدایی در تاریخ بشر پرداخته و به دستاوردهای تاریخی رسیده است، طوری که توانایی تولید جامع کشاورزی به مراتب افزایش یافته، درآمد کشاورزان نسبت به سال 2010 بیش از دو برابر شده و روستاها چهره جدید به خود گرفته اند.

شی جین پینگ تاکید کرد: برای رستاخیز ملت، روستاها باید آباد باشند. پس از پیروزی چین در امر فقرزدایی، باید به طور همه جانبه به این کار پرداخته شود.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود تاکید کرد که باید با برنامه ریزی کلی در سطح بالا، با تدابیر مقتدرانه تر و انسجام نیروهای بیشتر به پیشبرد راهبرد عمران روستاها پرداخت. 

رهبر چین اظهار داشت: چین باید خود در تامین امنیت غلات ابتکار عمل داشته باشد و از خط قرمز تعیین شده مبنی بر حفظ 120 میلیون هکتار مزرعه کشاورزی محافظت کند و جدی ترین نظام برای حفظ مزارع را به اجرا رساند. همچنین باید ضمن پایبندی بر استقلال در توسعه دانش و فناوری کشاورزی، برای دستیابی به فناوری های کلیدی کشاورزی تلاش کرد.

  • GMT+08:00
  • /