«فقرزدایی با یک فنجان قهوه» در چین؛ تصورش را هم نمی کنید!
  • 2020
  • 29/12
  • 18:24:08

برنامه فقرزدایی چین طبق برنامه ریزی های انجام شده در حال روشنایی بخشیدن به تاریک ترین لحظه های زندگی بشریت است.

صبحگاه، هنگامی که بیدار می شوید و اولین فنجان قهوه خود را بر میدارید، ممکن است نتوانید تصورش را بکنید که رایحه قهوه ای که در دست دارید، از چین که خانه قهوه است، می آید و این فنجان قهوه ممکن است سرنوشت کشاورزان قهوه در چین را تغییر دهد.

این موضوع اخیرا بدنبال انتشار ویدئویی با عنوان «داستان فقرزدایی یک فنجان قهوه» در رسانه های اجتماعی غرب بازتاب گسترده ای داشته است؛ ویدئویی که نشان می دهد در سال 2020 میلادی، در «پوئر» شهری کوچک در استان «یون‌نان» چین حدود 600 هزار نفر از فقر نجات پیدا کرده اند که این تعداد، معادل جمعیت «لوکزامبوگ» است!

با این تفاسیر باید گفت که وجود دانه های کوچک قهوه در استان یون‌نان چین بسیار ضروری و واجب است.

یک قطره آب می تواند مسیر تابش پرتوهای خورشید را تغییر دهد!

کشور چین در سال جاری میلادی در برابر تاثیرات ناشی از همه گیری ویروس کرونا مقاومت کرد و فقر مطلق و فقر کلی منطقه ای در این کشور را طبق برنامه ریزی هایی که از قبل انجام شده بود، از بین برد و ده سال زودتر از جدول زمانی تعریف شده، اهداف کاهش فقر لحاظ شده در دستور کار توسعه پایدار 2030 سازمان ملل را محقق ساخت.

سهم کشور چین در کاهش فقر از جهان بیش از 70 درصد برآورد شده است.

«شی جین پینگ» رهبر چین با اشاره به اینکه انگیزه محوری و اصلی، پیروزی نهایی در زمینه کاهش فقر است، تاکید کرده است که: اجازه دهید مردم عادی یک زندگی خوب داشته باشند که این، نقطه شروع و پایان تمام کارهای ماست.

چین در عین حال استراتژی کاهش فقر جامعی را در پیش گرفته است تا بر اساس آن، به ریشه یابی علل فقر بپردازد و داروی مناسب برای رفع این علل را تجویز و درمان را آغاز کند.

«آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد بر این باور است که «استراتژی های کاهش فقر هدفمند تنها راه برای کمک به فقیرترین مردمان و تحقق بخشیدن به اهداف بلندپروازانه دستور کار 2030 توسعه پایدار است و تجربه چین در این زمینه، می تواند درس عبرت های مفیدی برای سایر کشورهای در حال توسعه فراهم کند.

در حال حاضر، اپیدمی ویروس کرونا همچنان در حال گسترش در کل جهان است؛ بر اساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل، این احتمال وجود دارد که در سال 2020 میلادی، نزدیک به 100 میلیون نفر از مردم سراسر جهان گرفتار فقر شدید شوند.

این در حالیست که چین در تاریک ترین لحظه زندگی بشر به هدف حذف فقر مطلق طبق برنامه ریزی های انجام شده جامه عمل می پوشاند و این رویکرد چین، اعتماد و انگیزه لازم را به تلاش های بشر برای فقرزدایی تزریق می کند.

بر اساس گزارش بانک جهانی، انتظار می رود که ابتکار «کمربند و جاده» چین به خلاصی جمعیتی معادل 7.6 میلیون نفر از فقر شدید و رهایی 32 میلیون نفر دیگر از فقر متوسط کمک کند.

فقرزدایی پایان کار نیست بلکه نقطه شروع تلاش مردم چین برای تحقق بخشیدن به رفاه و سعادت مشترک محسوب می شود.

نباید فراموش کرد که در پس زمینه آن فنجان قهوه یون‌نان چین که از اقیانوس عبور کرده و پر از عطر و رایحه است، روزهایی به مراتب بهتر و بهتر در انتظار مردم چین است و فصل جدیدی پیش روی چین در مسیر پیشبرد فقرزدایی از جهان و ساخت جامعه ای با آینده مشترک برای بشریت قرار دارد.

  • GMT+08:00
  • /