کیک گلابی
  • 2020
  • 26/12
  • 18:17:52

در فصل پاییز و زمستان، هوای شمال چین بسیار سرد و خشک می شه. ما چینی‌ها در چُنین هوایی خوردن گلابی را خیلی دوست داریم.

در این برنامه با سه تا گلابی یک کیک گلابی خوشمزه درست می کنیم.

  • GMT+08:00
  • /