ردپای سفرهای شی جین پینگ در سال 2020 میلادی
  • 2020
  • 24/12
  • 11:55:09

 

مهار همه گیری کرونا با زندگی و از سرگیری کار و تولید و معیشت مردم ارتباط مستقیم دارد

امسال شی جین پینگ رهبر چین از یون نان، پکن، هو بِی، جه جیانگ، شاان شی، شان شی، نینگ شیا، جی لین، ان هویی، هو نان، گوانگ دونگ و شانگهای گرفته تا جیانگ سو و غیره به سراسر کشور سفر کرد و ضمن بازدید از شرکتها، دیدار با کشاورزان و بررسی زندگی آنان، رشته دستورات و برنامه هایی برای پیشبرد پیشگیری و مهار همه گیری و توسعه اقتصادی و اجتماعی اعلام کرد

ردپای سفرهای شی جین پینگ در سال 2020 میلادی

تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا، در این سال ویژه بندر جوئو شان در شهر نینگ بوئو که 11 سال متوالی به عنوان بزرگترین بندر دارای بیشترین میزان بارگیری و باراندازی جهان شناخته میشود، با غلبه بر تاثیرات منفی، پشتیبانی قوی برای تثبیت زنجیره های صنعتی و عرضه و خدمت به الگوی جدید توسعه تبدیل شده است

ردپای سفرهای شی جین پینگ در سال 2020 میلادی

شرکت خودروسازی شاان شی با تمرکز بر تلاش دو جانبه و سختگیرانه در پیشگیری و مهار شیوع کرونا و تولید، سازوکار ارتباط کارآمد با شرکتهای عرضه خود ایجاد کرده است

ردپای سفرهای شی جین پینگ در سال 2020 میلادی

مرکز دائو تانگ در شهر شی ان با پیشگیری و مهار جدی شیوع کرونا،  به احیای فعالیتهای تجاری کمک کرده و جریان مسافر و درآمد مغازه ها در آن بسیار افزایش یافته و فعالیت این مرکز نیز پویاتر شده است

ردپای سفرهای شی جین پینگ در سال 2020 میلادی

شرکت تولید فولاد شان شی در چهار ماه اول سال جاری رشد قابل توجهی در صادرات حاصل کرده و نسبت به دوره مشابه سال گذشته 60 درصد رشد یافته است. رشد بر خلاف جریان با تلاشهای سخت این شرکت و اهمیت آنان به نقش نوآوری فناوری و ارتقاء کیفیت فراورده هایش ارتباط دارد.

ردپای سفرهای شی جین پینگ در سال 2020 میلادی

چین با تلاش سخت، پس از فشردن یک بار «دگمه مکث»، دوباره شروع به حرکت و دویدن کرده است.

 

  • GMT+08:00
  • /