تأکید شی جین پینگ بر اجرای سیاست درهای باز؛ نشانه تعهد چین به جامعه بین‌المللی
  • 2020
  • 23/12
  • 15:15:13

 

در سال 2020 ، همه‌گیری کرونا ناگهان دنیا را دچار یک چالش جدی کرد اما تحت رهبری کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و در رأس آن شی جین پینگ، مردم چین تلاش‌ها و فداکاری‌های بسیاری برای پیشگیری و کنترل همه‌گیری انجام دادند و به  نتایج راهبردی مهمی نیز نائل آمدند. در حال حاضر، این اپیدمی هنوز به پایان نرسیده و چین با وظیفه سنگین توسعه اقتصادی و اجتماعی  روبرو است. با این وجود ، شی جین پینگ  رئیس جمهوری خلق چین بارها بر اجرای درهای باز تأکید کرده؛ چرا که تعهد رسمی چین به جامعه جهانی است که " نه تنها دروازه‌‌های خود به روی جهان را نبدد بلکه بیش از پیش آنها را بگشاید."

تأکید شی جین پینگ بر اجرای سیاست درهای باز؛ نشانه تعهد چین به جامعه بین‌المللی

شی جین پینگ رییس جمهور چین 31 تیر (21 ژوئیه) در پکن و در دیدار با نمایندگان مؤسسه داران تاکید کرد که درهای باز چین بسته نمی شود و تنها گشوده‌تر خواهد شد. با حفظ محیط سالم بین‌المللی، داد و ستد و رعایت همه جانبه نظم، نظام فهرست منفی دسترسی به بازار و عملی شدن قانون سرمایه گذاری بازرگانان خارجی، تجارت و سرمایه گذاری تسهیل خواهد شد و با ارائه خدمات عمومی بهتر، از باقی ماندن مؤسسات در بازار چین و ادامه فعالیتهای آنها حمایت می‌شود. در شرایط کنونی، چین باید با استفاده از برتری‌های خود از جمله بازار وسیع داخلی، یک نظم جدید با محوریت چرخه داخلی و در کنار آن کمک متقابل چرخه‌های داخلی و خارجی را ایجاد کند اما معنی آن توسعه بسته نیست بلکه بر اساس تقاضای داخلی، به ایجاد ارتباط بین بازارهای داخلی و خارجی و دستیابی به توسعه پایدار نیرومند منجر خواهد شد. جهانی شدن اقتصاد یک روند تاریخی است و همکاری و توزیع و تقسیم وظایف بین کشورها و تحقق سود برابر موضوع عمده آن در درازمدت به حساب می آید.

تأکید شی جین پینگ بر اجرای سیاست درهای باز؛ نشانه تعهد چین به جامعه بین‌المللی

شی جین پینگ رهبر چین 3 شهریور (24 اوت) در نشست کارشناسان اقتصادی با تأکید بر این موضوع که الگوی جدید توسعه کشور یک چرخه بسته داخلی را شامل نخواهد شد بلکه از دو چرخه داخلی و بین المللی تشکیل شده گفت: طرح الگوی جدید توسعه کشور مبنی بر «تشویق چرخه داخلی به عنوان چرخه اصلی، ضمن تعامل خوب با چرخه بین‌المللی» با توجه به تغییرات در مرحله توسعه، محیط و شرایط کشور پیشنهاد شده اما این الگو به هیچ وجه به منزله تشویق ایجاد یک چرخه بسته داخلی نیست بلکه تشویق ایجاد چرخه های داخلی و بین المللی با رویکرد باز است. نفوذ چین در اقتصاد جهانی رو به افزایش خواهد بود و ارتباط اقتصادی چین با اقتصاد جهان فشرده تر می شود که به معنی فراهم آمدن فرصتهای بیشتر برای سایر کشورها است و چین را به یک کانون عظیم برای جذب کالا و منابع جهانی تبدیل می کند. گشودن درها به روی جهان به عنوان یک سیاست ملی اساسی برای چین باید در سطوح بالاتر به اجرا در آید و یک نظام اقتصادی نوین ایجاد شود تا به مزایای جدید در همکاری و رقابت بین المللی دست یابیم؛ باید فعالانه در اصلاحات نظام مدیریت اقتصاد جهانی شرکت کنیم و به شکلگیری یک نظام عادلانه تر و منطقی تر مدیریت اقتصاد بین المللی دست یابیم.

تأکید شی جین پینگ بر اجرای سیاست درهای باز؛ نشانه تعهد چین به جامعه بین‌المللی

شی جین‌پینگ،  رهبر چین 14 شهریور (4 سپتامبر)  در سخنرانی ویدیوی خود در همایش بین‌المللی تجارت خدمات سال 2020 گفت که چین قاطعانه درهای باز را گسترش می دهد . چین پایگاه‌های صادارتی خدمات ویژه خود را گسترش می دهد و صنایع و الگوهای جدید تجارت خدمات را توسعه خواهد داد. وی تاکید کرد چین تمایل دارد همراه با دیگر کشورها از طریق تقویت هماهنگی سیاست‌های کلان، سرعت بخشیدن به همکاری‌های بین المللی در حوزه دیجیتال و گسترش حفاظت از حق مالکیت معنوی، فعالانه توسعه باشکوه اقتصاد دیجیتال و اقتصاد اشتراکی را ترویج دهد تا پیوسته به ایجاد نیروی محرکه در اقتصاد جهان یاری کند. رئیس جمهوری خلق چین در سخنرانی ویدیویی خود پیشنهادهای سه‌گانه‌ای را درباره تداوم اجرای سیاست درهای باز و توسعه همکاری‌ در زمینه صنایع خدماتی بر پایه همکاری در جهت ایجاد یک فضای باز و فراگیر، تزریق نیروی محرکه به همکاری‌های مبتنی بر نوآوری و خلاقیت و تأمین کننده منافع متقابل و برد-برد را مطرح کرد.

تأکید شی جین پینگ بر اجرای سیاست درهای باز؛ نشانه تعهد چین به جامعه بین‌المللی

 رییس جمهوری خلق چین در نخستین نمایشگاه بین المللی واردات چین و در سخنرانی خود تحت عنوان «توسعه مشترک اقتصاد جهان توام با نوآوری، فراگیری و گشایش» نیز بر مهم بودن همکاری از طریق درهای باز تاکید کرد . چین به نمایندگی از دولت و مردم چین از بیش از 3 هزارو 600 شرکت خارجی از 172 کشور، منطقه و سازمان بین المللی دعوت کرد با مغتنم شمردن فرصت توسعه چین، ضمن تعمیق همکاری‌های بین المللی تجاری، شکوفایی و پیشرفت مشترک را تحقق بخشند

  • GMT+08:00
  • /