مقابله فعال چین با تغییرات اقلیمی و برعهده گرفتن مسوولیت خود به عنوان کشور بزرگ
  • 2020
  • 12/12
  • 15:46:12

مقابله فعال چین با تغییرات اقلیمی و برعهده گرفتن مسوولیت خود به عنوان کشور بزرگ

12 دسامبر، شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین در اجلاس آرمانهای اقلیمی شرکت و سخنرانی مهمی ارائه میکند. پنج سال پیش کنفرانس سازمان ملل متحد درباره تغییرات اقلیمی در پاریس توافقنامه پاریس را تصویب کرد که سمت و سوی همکاری جهانی برای حل تغییرات اقلیمی را پس از سال 2020 روشن میکند و مرحله جدیدی از همکاریهای جهانی را در رسیدگی به تغییرات آب و هوایی باز میکند. در حالیکه امریکا در دولت ترامپ برغم مخالفتها و اعتراضات جامعه جهانی به نادیده گرفته شدن مسؤولیتهای اقلیمی بزرگترین اقتصاد جهان، از همین توافقنامه خارج شد، چین طی پنج سال گذشته به فلسفه توسعه نوآوری، هماهنگی، سبزی، گشایش و اشتراک پایبند بوده، از روند چندجانبه رسیدگی به تغییرات آب و هوایی قاطعانه پشتیبانی کرده، فعالانه تعهدات بین المللی را مطابق با گامهای توسعه خود و شرایط ملی پذیرفته و به طور سازنده ای در حاکمیت جهانی آب و هوا شرکت کرده است که مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته است. افکار عمومی بین الملل معتقد است که تحول و توسعه سبز و کم کربن چین برای دستیابی به نتایج جدید، همکاریهای بین المللی را در زمینه تغییر اقلیم ارتقاء میبخشد و سهم مهمی در ساختن جهانی پاک و زیبا دارد و چین «از نظر توسعه سبز در حال تبدیل شدن به الگویی برای جهان است.»

چین در داخل با اتخاذ و اجرای تدابیر فراوان در ساختار صنعت، اقتصاد، زیست محیط و انواع فعالیتهای خود در راستای توسعه، یک راهبرد ملی برای مقابله با تغییرات اقلیمی در پیش گرفته و نتایج مثبتی به دست آورده است و گام خود را در پیشرفت سبز و کم کربن تسریع میبخشد و در خارج نیز با کمک به کشورهای همکار یا کم درآمد، به آنها هم در توسعه هم در کاستن از انتشار آلاینده های کربنی در محیط زیست خود یاری کرده که نتایج مثبت آن بالتبع شامل جهان نیز میشود.

چین بسیاری از ظرفیتهای انرژی فسیلی خود را به انرژی برق و به ویژه برق خورشیدی و بادی تبدیل کرده و در ساخت و اجرای انواع چنین پروژه هایی به یکی از کشورهای پیشرو در جهان تبدیل شده و تجربیات و فناوری خود را در اختیار کشورهای دیگری قرار داده است که از جمله آنها میتوان به نیروگاه برق خورشیدی ابوظبی لایت در امارات متحده عربی و راه آهن یاجی به عنوان اولین راه آهن برون مرزی برقی آفریقا اشاره کرد.

اشخاص و رسانه های بین المللی به مناسبتهای مختلف و در آستانه برگزاری نشست بین المللی آرمانهای اقلیمی با پرداختن به جزئیات فعالیتها و اقدامات چین در زمینه توسعه سبز و کم کربن، دستاوردهای چین را در این زمینه ستوده اند. آنها ضمن اشاره به شمار اختراعات ثبت شده، سرمایه گذاریهای عظیم چین در انرژیهای تجدیدپذیر، کاربست فناوریهای پیشرفته و نوینی مانند رایانش ابری و مخابرات نسل پنج برای افزایش هر چه بیشتر بهره وری مدیریت و صرفه جویی انرژی کشور، گاه با جزئیات آمار دقیق تأثیر این اقدامات را در کاهش انتشار آلاینده های کربنی در پرجمعیت ترین و بزرگترین کشور در حال رشد جهان برمیشمارند که قابل تصور است.

پایگاه اینترنتی فردوس مصر نوشت: چین تلاشهای بی وقفه ای برای بهبود محیط زیست و توسعه سبز مطابق تعهداتش در قبال جامعه بین المللی انجام داده است. چین خود را متعهد به توسعه انرژیهای پاک و صنایع سبز میداند و برای رویارویی با تغییرات اقلیمی و محافظت از تنوع زیستی، الگوی واضحی برای جامعه بین المللی ایجاد کرده است.

آنتوان والنری، بوم شناس و مهندس محیط زیست از فرانسه که با دانشگاهها و شرکتهای چینی ارتباط تنگاتنگی دارد، از دستاوردهای چین در توسعه سبز و کم کربن تحت تأثیر قرار گرفته و میگوید: دولتهای مرکزی و محلی چین مدتهاست که راهبردهای توسعه انرژی را پیگیری و ارزیابی میکنند و نتایج برجسته ای به ویژه در استفاده از فناوریهای سبز، ساخت گسترده کارخانه های سبز، ترابری سبز و سایر زیرساختها و سرمایه گذاریهای جدی در پروژه های مربوط به انرژیهای تجدیدپذیر، به دست آورده اند.

شانون ابراهیم، مفسر ارشد بین المللی در آفریقای جنوبی و سردبیر امور خارجه گروه رسانه های مستقل آفریقای جنوبی با ذکر این تعبیر که «چین هر چه آسمان آبی بیشتر و فضای سبز شهری بیشتری داشته باشد، مردم بیشتری برای ورزش در اوقات فراغت خود به بوستانها و این «ستونهای اکسیژن» (یعنی درختان) مراجعه میکنند» میگوید، این بار که از چین بازدید میکردم شاهد پیشرفت چین در تبدیل شدن به یک کشور سبز و کم کربن بودم. زیست محیط دارای کیفیت بالا در چین شاخص زیست پذیری را بهبود بخشیده و از نظر توسعه سبز در حال تبدیل شدن به یک الگوی جهانیست».

ناصر بوشعبه، رئیس انجمن همکاری و توسعه مراکش و آفریقا گفت: «چین نه تنها در شیوه های توسعه سبز خود به نتایج خوبی رسیده است، بلکه به طور فعال تجربیات خود را به اشتراک گذاشته و با کشورهای دیگر همکاری میکند که اجرای مفهوم ساخت جامعه با سرنوشت مشترک برای بشریت است.»

وزیر انرژی و انرژیهای تجدیدپذیر مصر گفت که چین از فناوری و تجربه پیشرفته در زمینه تولید انرژی پاک برخوردار است و از این رو همکاری با چین نیز از اهمیت زیادی برای کشورهای عرب برخوردار است.

جامعه بین المللی به طور فزاینده نسبت به این امر آگاه میشود که چین نه تنها نقش اساسی در به دست آمدن توافقنامه پاریس داشته، بلکه در اجرای آن نیز نقش اصلی را ایفا کرده است. امسال و در برهه حساسی که به نظر میرسید روند تصمیم گیری جهان درباره تغییرات اقلیمی ممکن است عقب نشینی کند، چین یک هدف جدید برای کاهش انتشار آلاینده ها اعلام کرد که عبارت است از تلاش برای توقف اوج انتشار دی اکسید کربن خود تا قبل از سال 2030 و دست یافتن به بی اثر کردن انتشار کربن تا سال 2060. بدین ترتیب چین با وظیفه شناسی بین المللی، انگیزه جدیدی در پاسخ جهانی به تغییرات اقلیمی و بازیابی سبزی جهان تزریق کرده است.

  • GMT+08:00
  • /