نیروی دریایی چین، نیرویی پویا و در حال تقویت برای حفظ صلح و امنیت در جهان
  • 2020
  • 26/11
  • 16:54:22

اخیراً رهبر چین بر تقویت تمرینات ارتش و نیروی دریایی برای تضمین پیروزی در جنگهای احتمالی تأکید کرد. شی جین پینگ رئیس جمهور چین روز چهارشنبه 5 آذر(25 نوامبر) به نیروهای مسلح دستور داد تمرینات خود را در شرایط واقعی جنگ و توانایی خود را برای پیروزی در جنگهای احتمالی تقویت کنند.

رئیس جمهور شی و دبیر کل کمیته مرکزی حزب حاکم و ریاست کمیسیون نظامی مرکزی چین در جلسه کمیته مرکزی نظامی چین بر این موضوع تأکید کرد.

نیروی دریایی چین، نیرویی پویا و در حال تقویت برای حفظ صلح و امنیت در جهان

چین، پرجمعیت ترین و یکی از بزرگترین کشورهای جهان، با داشتن رتبه دوم اقتصاد جهان و بسیاری از رتبه های بالای تولید و مصرف، در عین حال دارای خطوط ساحلی، جزیره های مرزی و مرزهای دریایی بسیار گسترده ایست که نیاز به مدیریت به ویژه مدیریت امنیتی دارد و نیروی دریایی چین نو از زمان تشکیلش، مسؤول این مدیریت بوده است.

چین از سویی به دلیل تاریخ و روابط پر فراز و نشیبش با کشورهای همسایه به ویژه در سده گذشته، و از سوی دیگر به عنوان یک کشور بزرگ که مسؤولیتهای بین المللی زیادی بر دوش دارد، نیاز مبرمی به تقویت توان دفاعی خود دارد که بدیهیست به دلیل شرایط جغرافیایی کشور نیروی دریایی در آن نقش بزرگی ایفا میکند.

از این روست که طی بیش از یک دهه گذشته، رهبران چین تصمیم به توان افزایی و تجهیز نیروی دریایی کشور گرفته و برنامه های زیادی در این راستا اجرا کرده اند که از جمله میتوان به مجهز شدن به ناو هواپیمابر در سالهای اخیر اشاره کرد.

نیروی دریایی چین طی دهه های گذشته همواره در مأموریتهای مختلف صلحبانی و حفاظت از امنیت کشتیرانی جهان شرکت کرده و با استفاده از تجربه تاریخی و آسیبی که چین طی جنگ جهانی دوم از کشورهای متجاوز دید، همواره در راه حفظ امنیت کشور و دفاع ملی چین گام برداشته و با قدردانی صلح و آرامش ملی و مرزی، تا حد توان در کمک به حفظ صلح و آرامش در جهان نیز کمک کرده است.

این دقیقاً عکس رفتار و فعالیت نیروهای دریایی کشورهای بزرگی مثل امریکا به ویژه در چند دهه گذشته بوده که اصولاً از حرکت و گذر از مناطق و گذرگاههای خاص دقیقاً برای قدرتنمایی، رجزخوانی، تهدید و حتی همچون مورد حمله به عراق، برای حمله به کشورهای دیگر استفاده کرده است.

نیروی دریایی چین، نیرویی پویا و در حال تقویت برای حفظ صلح و امنیت در جهان

در حالیکه نیروی دریایی چین با استفاده از فرصت اجرای مأموریتهای صلحبانی و حفظ امنیت کشتیرانی در آبهای دوردست، به دیدار و تقویت روابط دوستانه با نیروهای دریایی دیگر کشورها اقدام کرده است. از جمله در  20 سپتامبر سال 2014 ناوشکن هدایت شونده «چانگ چون» از هفدهمین ناوگروه حفاظت از کشتیرانی خلیج عدن از نیروی دریایی چین وارد بندرعباس ایران شد و  و یک دیدار دوستانه پنج روزه را از ایران آغاز کرد. این نخستین سفر یک ناوگان نیروی دریایی چین به ایران بود. نیروی دریایی چین و نیروی دریایی ایران در تبادلات و تعاملات کاملی شرکت کردند.

در 15 ژوئن 2017 ناوگان نیروی دریایی چین که در مأموریت بازدید دریایی بود، وارد بندرعباس شد و دیدار دوستانه چهار روزه ای را آغاز کرد.

ارتش چین بنا به تأکیدات رهبران و مقامات کشور، آموزش نظامی را با تمرین نبرد واقعی برای مبارزه با دشمن احتمالی و برقراری روابط با  دوستان را تلفیق میکند و در حال حرکت به سمت  تبدیل شدن به نیرویی در سطح درجه یک جهان است.

  • GMT+08:00
  • /