پیشنهاد رهبر چین؛ تبدیل بحران به فرصت و نقشه راه حاکمیت جهانی در دوره پسا کرونا
  • 2020
  • 22/11
  • 17:30:48

پیشنهاد رهبر چین؛ تبدیل بحران به فرصت و نقشه راه حاکمیت جهانی در دوره پسا کرونا

«شی جین پینگ» رهبر چین روز گذشته برابر با 21 نوامبر/1 آذر، با حضور در پانزدهمین نشست ویدئویی سران کشورهای عضو گروه 20 تاکید کرد که: ما باید از اصل مشاوره گسترده و همکاری و منافع مشترک پیروی کنیم و به چند جانبه گرایی، فراگیری و گشودگی (استقبال بدون محدویت)، همکاری هایی با سود متقابل و پیشرفت با زمان پایبند باشیم.

سخنرانی ویدئویی رهبر چین در مرحله اول نشست گروه 20 با ارائه پیشنهاداتی اصولی و اظهار عقایدی خاص در زمینه برقراری نظم بین الملل و حاکمیت جهانی در دوره پسا کرونا همراه بود که تمامی این ها به منزله نقش رهبری مهم شی جین پینگ در هدایت کشورهای عضو گروه 20 جهت ایفای نقشی بزرگ تر و پیشرو در جهان است.

دوازده سال پیش بود که یک بحران مالی در سراسر جهان رخ داد و بدنبال آن بود که سازوکار مربوط به نشست سران کشورهای عضو گروه 20 فراهم شد؛ در حال حاضر، گروه 20، در مواجه با اپیدمی ویروس کرونا که تاثیرات ناشی از آن در مقایسه با بحران مالی بین المللی سال 2008 میلادی به مراتب مخرب تر است، نه تنها موظف به رفع نیازهای اضطراری است بلکه باید در بلند مدت روی بهبود و ارتقاء مداوم حاکمیت جهانی و افزایش اعتمادها به بازار تمرکز داشته باشد و امید را به مردم تزریق کند.

در این بین این سؤال به وجود می آید که «چگونه می توان از مخمصه فعلی خارج شد؟».

رهبر چین تاکید کرده است که آنچه در این بین ضرورت دارد، ساخت یک دیوار دفاعی جهانی جهت مقابله با اپیدمی و همه گیری کرونا، رفع موانع موجود در زمینه عملکرد اقتصادی جهان، بها دادن به نقش محرک اقتصاد دیجیتالی و دستیابی به توسعه فراگیر است.

باید گفت که تنها کسانی که ارتفاع زیادی را بالا می روند می توانند از دور به محیط پیرامون نگاه کنند!

جامعه بین المللی در مواجه با مشکلاتی از جمله موانع موجود در مسیر همکاری های بین المللی برای مقابله با اپیدمی کرونا و عدم انعطاف پذیری کافی در زنجیره تامین صنعتی در طول همه گیری کرونا، به فکر این است که چه نوع نظم بین المللی را برای دوره پسا کرونا به کار گیرد و چگونه به بهبود وضعیت حاکمیت جهانی بپردازد و در این بین نقش گروه 20 چه باشد؟!

«تقویت سیستم بین المللی با در نظر گرفتن نقش کنونی سازمان ملل؛ ارتقاء ساختار حکمرانی جهانی سازی اقتصادی، بهبود و ارتقاء توسعه سالم اقتصاد دیجیتالی و بهبود قابلیت و توانایی واکنش و پاسخ گویی به چالش های جهانی»؛ چهار پیشنهاد مطرح شده از سوی رهبر چین با هدف رسیدگی به نواقص حاکم در حاکمیت جهانی هستند؛ این پیشنهادات طرز تفکر عمیق رهبر چین درباره آینده و سرنوشت بشریت و آینده نگری او برای تبدیل بحران به فرصت را منعکس می کند و ارائه دهنده نقشه راهی برای حکمرانی جهانی در دوره پسا کرونا است.

دوازده سال پیش بود که چین در مواجه با بحران مالی بین المللی، به صورت فعالانه از مکانیسم گروه 20 حمایت و در آن مشارکت کرد و به «لوکوموتیو» و عامل محرکی تبدیل شد که اقتصاد جهان را از تاریکی بیرون کشید.

چین در مواجه با چالش های متعدد ناشی از اپیدمی کرونا در شرایط فعلی هیچ گاه غایب نبوده است؛ چین در دوره پسا کرونا نیز به عنوان کشوری که تاکیدش ایفای نقش سازندگی در برقراری صلح جهان، کمک به توسعه جهان و مدافع نظم بین الملل است، همچنان به همکاری با سایر کشورها در مسیر ارتقاء و بهبود ادامه دار سیستم حاکمیت جهانی ادامه خواهد داد.

 

 

 

 

  • GMT+08:00
  • /