«مهار توسعه و شکوفایی چین»؛‌ هدف ائتلاف «پنچ چشم» از بازی با کارت هنگ کنگ
  • 2020
  • 22/11
  • 16:18:39

«مهار توسعه و شکوفایی چین»؛‌ هدف ائتلاف «پنچ چشم» از بازی با کارت هنگ کنگ

سفارت چین در آمریکا روز جمعه تاکید کرد که ائتلاف اطلاعاتی «پنج چشم» از جمله آمریکا باید توهم خود درباره سوء استفاده از موضوع هنگ کنگ جهت مهار پیشرفت و شکوفایی چین را دور بریزند و نگاهشان به سمت مسائل مربوط به حکومت خودشان معطوف باشد؛ مسائلی که نیاز به رسیدگی اضطراری دارند!

این خبر در حالی منتشر می شود که ائتلاف اطلاعاتی موسوم به «پنج چشم» متشکل از کشورهای آمریکا، کانادا، انگلیس، استرالیا و نیوزیلند با صدور بیانیه ای مشترک از چین خواسته اند تا چهار عضو شورای قانونگذاری منطقه اداری ویژه هنگ کنگ چین که به دنبال تصمیم اتخاذ شده در کمیته دائمی کنگره ملی خلق به عنوان قانونگذار عالی در چین رد صلاحیت شده اند را مجددا به جایگاه شغلی قبلی اشان باز گرداند.

سخنگوی سفارت چین در آمریکا روز شنبه با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن بیانیه پنج چشم گفت: بیانیه آنها (ائتلاف پنج چشم) صراحتا قوانین بین المللی و هنجارهای اساسی روابط بین الملل را نقض و به شدت در امور هنگ کنگ و امور داخلی چین مداخله کرده است.

در ادامه بیانیه سفارت چین در آمریکا اینطور آمده است که تصمیم کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین درباره رد صلاحیت 4 عضو شورای قانونگذاری منطقه اداری ویژه هنگ کنگ مطابق با قانون اساسی چین، قانون اساسی منطقه اداری ویژه هنگ کنگ و قوانین امنیت ملی چین اتخاذ شده است و یک اقدام ضروری برای حمایت و حفاظت از اصل «یک کشور؛‌ دو سیستم» و همچنین حاکمیت قانون و دستور مطابق با قانون اساسی منطقه اداری ویژه هنگ کنگ است؛ این اقدام کاملا مشروع و موجه است و کاملا با قانون اساسی و سایر قوانین مطابقت دارد.

سخنگوی سفارت چین در آمریکا در ادامه بیانیه خود تاکید کرده است که افرادی که در دفاتر دولتی هستند باید از قوانین اساسی کشورشان پیروی کنند و به سوگند وفاداری به کشورشان احترام بگذارند و این موضوع کاملا ساده و روشن است؛ هیچ جایی در جهان و از جمله آمریکا کسی چشمش را به روی کسانی که اینگونه وفاداری ها را نقض و به کشورشان خیانت می کنند نمی بندد! همین مسئله درباره هنگ کنگ که بخشی از چین است نیز صدق می کند.

سخنگوی سفارت چین در آمریکا در عین حال تاکید کرده است که از آنجایی که موضوع هنگ کنگ به چین مربوط می شود، مبنای حقوقی دولت منطقه اداری ویژه هنگ کنگ تحت نظر دولت چین نیز قانون اساسی چین بوده است و نه بیانیه مشترک چین – انگلیس؛ این بیانیه مشترک هیچ گاه به انگلیس و یا هیچ کشور دیگری هیچ گونه مسئولیتی در قبال هنگ کنگ نداده است؛ هیچ اساس و موضع قانونی برای ائتلاف پنج چشم وجود ندارد که بخواهد در امور هنگ کنگ دخالت کند.

در ادامه متن بیانیه سفارت چین در آمریکا آمده است که ائتلاف پنج چشم از جمله آمریکا باید عمیقا درباره تبعیض های بغرنج نژادی اشان تامل کنند و توهم خود درباره اینکه می توانند از موضوع هنگ کنگ برای مهار پیشرفت و رفاه چین استفاده کنند را دور بریزند.

در پایان متن این بیانیه آمده است: ما به آنها (ائتلاف پنج چشم) تاکید می کنیم که از ریاکاری و استانداردهای دوگانه و دخالت در امور هنگ کنگ و امور داخلی چین دست بردارند و به موضوعات حکومتی خودشان که نیاز به بررسی اضطراری دارند، بپردازند؛ در جهان امروز، هیچ تلاشی برای تحت فشار قرار دادن چین و یا آسیب رساندن به حاکمیت، امنیت و منافع توسعه چین هرگز پیروز نخواهد شد.

  • GMT+08:00
  • /