تویه چیست؟
  • 2020
  • 20/11
  • 13:48:01

چین سرزمین جشن است و هر یک از این جشن ها از دل یک افسانه قدیمی ریشه گرفته است. جشن نیمه پاییز (بر اساس گاهشمار کشاورزی چین) پاییز نیز در کنار آداب و آیین های گوناگون مانند خوردن کیک ماه و گرامی داشتن فصل برداشت محصول با افسانه زیبای چانگ ئه (ایزدبانوی ماه) پیوند خورده است. در این افسانه یک خرگوش یار همیشگی چانگ ئه است که در نسخه های مختلف نام های گوناگونی دارد و در میان مردم چین نشانه خوشبختی و سلامت است. برای آشنایی بیشتر با این خرگوش خوش یُمن با ما همراه باشید! 

  • GMT+08:00
  • /