توضیحات رهبر چین درباره پیامدهای الگوی جدید توسعه چین برای جهان
  • 2020
  • 20/11
  • 10:10:19

 

شی جین پینگ رهبر چین 29 آبان در سخنرانی خود در نشست رهبران صنایع و بازرگانی سازمان اپک بار دیگر تأکید کرد که الگوی جدید توسعه چین به هیچ وجه به منزله یک چرخه داخلی بسته نیست بلکه شامل چرخه های دوگانه داخلی و بین المللی خواهد بود.

او با اشاره به کمک این دو چرخه به یکدیگر و رویکرد باز آنها به جهان گفت الگوی جدید توسعه چین به نفع جهان خواهد بود.

رهبر چین الگوی جدید توسعه کشورش را گزینه ای با توجه به عوامل جامع از جمله شرایط فعلی چین و تحولات در فرایند جهانی شدن اقتصاد و اوضاع بین المللی خواند و گفت ظرفیت بازار چین تا حداکثر فعال می شود و مورد استفاده قرار خواهد گرفت و این بازار نیز تقاضاهای بیشتری از کشورهای کل دنیا دریافت خواهد کرد. او بار دیگر تاکید کرد که چین درهای خود را به جهان بازتر خواهد کرد و فرصتهای ناشی از توسعه خود را با جهان به اشتراک می گذارد و همکاری های خود با جهان را تعمیق خواهد بخشید تا همه کشورها از این همکاری ها بهره ببرند.

سخنان رهبر چین شامل یک کلیدواژه مهم یعنی «اشتراک گذاری» است که صداقت و مسوولیت پذیری چین برای بازگشایی اقتصاد جهان و توسعه مشترک با همه کشورهای دنیا را نشان می‌دهد.

توافق نامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای (RCEP) که اخیراً امضا شد، منجر به شکلگیری بزرگترین منطقه تجارت آزاد جهان می‌شود و قدم بلندی به سمت ایجاد منطقه آزاد تجاری آسیا و اقیانوسیه (FTAAP) به شمار می‌آید. چین به عنوان حامی قاطع همکاری های آسیا و اقیانوسیه به اتفاق دیگر جوامع اقتصادی برای تبدیل منطقه تجارت آزاد آسیا و اقیانوسیه از یک آرزو به واقعیت و ایجاد محرک های بیشتر برای رشد اقتصاد جهان تلاش خواهد کرد.

  • GMT+08:00
  • /