خانه
  • 2020
  • 12/11
  • 16:12:14

وقتی سید عماد حاجی میرصادقی وارد شهر گوانگ جوئو شد، مسحور پیشرفت سریع این شهر شد و خیلی زود در مسیر کار به شریک زندگیش آشنا شد. آنها در همین شهر کسب و کار و تجارت راه انداختند، ازدواج کردند و در این شهر ماندگار شدند، زیرا از جنب و جوش و رونق و جریان سریع زندگی در شهر گوانگ جوئو که یکی از شهرهای الگو و نمادین پیشرفت سریع چین پس از اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز است، لذت می برند.

  • GMT+08:00
  • /