صورت‌های خندان
  • 2020
  • 12/11
  • 17:19:11

مجید دولتشاه یک دانشجوی ایرانی است و یک سال است که در داشنگاه هنر نن جین چین تحصیل کرد و در تابستان امسال تصمیم گرفت به جای رفتن به خانواده از پنج پایتخت باستانی چین دیدن کند. او در سفری 3500 کیلومتری با دوچرخه در چین با تک تک فرهنگها بیشتر آشنا و با مردم چین بیشتر آشنا شد.سرعت توسعۀ روستاها و شهرهای چین بسیار تعجب بر انگیز است برای او مسائلی که او نکته برداری کرده است برای این که در آینده بیشتر به آنها بپردازماین که همۀ مردم چین خیلی پر تلاش هستند این سفر سفری به یادماندنی و سرشار از خاطرات مهمان نوازی مردم چین و ارزشمند ترین تجربه در زندگی او محسوب می شود.

  • GMT+08:00
  • /