رییس جمهور چین: توسعه چین بدون جهان ناممکن و شکوفایی جهان نیازمند چین است
  • 2020
  • 10/11
  • 20:10:36
CRI

رییس جمهور چین: توسعه چین بدون جهان ناممکن و شکوفایی جهان نیازمند چین است

 

شی جین پینگ رئیس جمهوری چین شامگاه روز سه شنبه 10 نوامبر در بیستمین نشست شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که به صورت آنلاین برگزار شد، شرکت و سخنرانی ایراد کرد. 

شی جین پینگ در سخنان خود تاکید کرد، بشر در دهکده جهانی زندگی میکند. منافع کشورها به یکدیگر ارتباط دارد و سرنوشت ما نیز به هم گره خورده است. آرزوی مردم کشورهای جهان برای زندگی بهتر شدیدتر و گرایش جهانی به صلح، توسعه، همکاری و برد - برد غیرقابل جلوگیریست. تاریخ تایید کرده است که حسن همجواری جای دشمنی بین همسایگان و همکاری با منافع متقابل جای بازی مجموع صفر را میگیرد و چندجانبه گرایی بر یکجانبه گرایی غلبه خواهد کرد. وی اشاره کرد، سازمان همکاری شانگهای باید برای پیشبرد ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک تلاش کند. 

 رهبر چین اظهار کرد: در وضعیت فعلی، سازمان همکاری شانگهای باید با شکوفا کردن «روحیه شانگهای»، تعمیق همبستگی و همکاری، سهم بیشتری برای ثبات و توسعه کشورهای منطقه ایفا کند و کارهای بیشتری برای ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک انجام دهد. وی گفت: باید با تقویت مشارکت در امور پیشگیری و مهار همه گیری، حمایت از تلاشهای یکدیگر در مقابله با ویروس کرونا، همکاری و مبادلات در نظارت بر وضعیت شیوع، تحقیقات علمی و فنی و پیشگیری و درمان بیماریها را تقویت کنیم. چین پیشنهاد میدهد مراکز مهار بیماری در کشورهای سازمان  خط تماس ایجاد کنند و چین نیازهای کشورهای عضو را به واکسن کرونا مد نظر قرار میدهد.

شی جین پینگ تاکید کرد، ما باید قاطعانه از کشورهای عضو برای پیشبرد روند سیاسی داخلی خود بر اساس قانون حمایت کنیم و قاطعانه از آنها برای دفاع از امنیت سیاسی و ثبات اجتماعی پشتیبانی و در عین حال قاطعانه با دخالت هر نیروی خارجی به هر بهانه ای در امور داخلی کشورهای عضو مخالفت کنیم. 

رهبر چین در سخنان خود اعلام کرد،  توسعه واقعی توسعه همه، توسعه خوب و توسعه پایدار است. ما باید با اصرار بر آرمان توسعه توأم با نوآوری، هماهنگی سبز، گشایش و بهره برداری مشترک، گسترش فضای همکاری عملی، به احیای اقتصادی و بهبود زندگی مردم کمک کنیم. 

رییس جمهور چین خاطر نشان کرد، بین تمدنها خوب و بد وجود ندارد، تنها، تفاوت و ویژگی وجود دارد. باید ضمن کمک به آموزش و هم آموزی بین تمدنها، افزایش حسن همجواری و دوستی بین کشورها، پایه افکار عمومی برای توسعه سازمان همکاری شانگهای در راستای تحقق توسعه دراز مدت را تحکیم کنیم.ما باید با اقدامات عملی ضمن اجرای چندجانبه گرایی و بهبود مدیریت جهان، از نظم و ترتیب بین المللی دفاع کنیم. باید با اصرار بر اصول مشورت مشترک، ایجاد مشترک و بهره برداری مشترک، بر حل امور جهانی از طریق مشورت کشورها، مشارکت در برقراری نظام مدیریت جهانی، بهره مند شدن مردم کشورهای جهان از نتایج توسعه حمایت کنیم.

رهبر چین افزود، توسعه چین بدون جهان ناممکن است و شکوفایی جهان نیز به چین نیاز دارد. چین در حال تسریع شکلگیری الگوی جدید توسعه با محوریت چرخه داخلی و کمک دو چرخه داخلی و بین المللی به یکدیگر و ایجاد نظام جدید توسعه باز در سطح بالاتر است. چین به طور تزلزل ناپذیر بر راهبرد باز منافع متقابل و برد - برد اصرار کرده و با جلب نیروهای توسعه از سراسر جهان، تلاش میکنیم توسعه چین برای جهان سودمندتر باشد. ما از طرفهای مختلف استقبال میکنیم فرصتهای جدید ناشی از توسعه چین را به خوبی مورد استفاده قرار دهند و همکاری با چین را فعالانه تعمیق کنند.

  • GMT+08:00
  • /