پنکیک کدو
  • 2020
  • 03/11
  • 10:23:37
CRI
در برنامه امروز آشپزخانه نرگس، خانم نرگس می خواهد طرز درست کردن "هو تا زی" را به شما یاد بدهد. "هو تا جی" یک نوع پنکیکه که با کدوی سبز، تخم مرغ و آرد گندم درست میشود.
  • GMT+08:00
  • /