شی جین پینگ: چین هرگز به دنبال سلطه طلبی نیست و قاطعانه با آن مخالفت می کند
  • 2020
  • 23/10
  • 18:58:20
CRI

شی جین پینگ: چین هرگز به دنبال سلطه طلبی نیست و قاطعانه با آن مخالفت می کند

به منظور بزرگداشت هفتادمین سالگرد عزیمت نیروهای داوطلب خلق چین به کره شمالی برای مقابله با تجاوز آمریکا در تاریخ 23اکتبر/ 2 آبان نشستی در پکن برگزار شد. شی جین پینگ، دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، رئیس جمهور و رئیس کمیسیون نظامی مرکزی چین در این کنفرانس شرکت و سخنرانی کرد.

شی جین پینگ در سخنرانی خود اظهار داشت، چین بر راه توسعه صلح آمیز پایبند است و تمایل دارد به اتفاق مردم کشورهای مختلف برقراری جامعه بشری با سرنوشت مشترک را پیش برد.

شی جین پینگ: چین هرگز به دنبال سلطه طلبی نیست و قاطعانه با آن مخالفت می کند

شی جین پینگ تاکید کرد: چین به عنوان کشور مسوولیت پذیر بر ارزش های مشترک انسانی مبنی بر صلح، توسعه، برابری، عدالت، دموکراسی و آزادی و مفهوم مدیریت جهانی مشورت و سازندگی مشترک و اشتراک گذاری پایبند است و به شکل تزلزل ناپذیر در راه توسعه صلح آمیز و گشادگی، مسیر توسعه مشترک همراه با همکاری گام برمی دارد.

شی جین پینگ: چین هرگز به دنبال سلطه طلبی نیست و قاطعانه با آن مخالفت می کند

رهبر چین در سخنرانی خود اشاره کرد: چین هرگز به دنبال سلطه گری و هژمونی نبوده و قاطعانه با سلطه طلبی و سیاست زورگویی مخالفت می کند. چین همواره بر سیاست های دفاعی ملی پایبند است. رئیس جمهوری خلق چین نیز تاکید کرد که مردم کشورش بدون تردید به شدت با رفتارهایی مانند تجاوز به حق مالکیت ملی، منافع توسعه و امنیت، تجاوز و یا تجزیه سرزمین چین واکنش خواهند داشت و با آن مقابله می کنند.

شی جین پینگ: چین هرگز به دنبال سلطه طلبی نیست و قاطعانه با آن مخالفت می کند

 

  • GMT+08:00
  • /