ماهی طاووسی
  • 2020
  • 23/09
  • 18:38:34
CRI

در میز ما چینی‌ها، ماهی، خوراک بسیار معمول و لازم است. در زبان چینی، ماهی نشانه ثروت است.

در برنامه آشپزخانه نرگس امروز، خانم نرگس می خواهد طرز درست کردن ماهی بخارپز بسیار زیبا را به شما یاد بدهد.

  • GMT+08:00
  • /