چین در موضوع برجام همیشه در سمت درست تاریخ می ایستد
  • 2020
  • 14/07
  • 15:12:08
CRI

امروز سه شنبه 24 تیر، 14 ژوییه پنجمین سالگرد امضاء برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) درباره مساله هسته ای ایران است. هوا چون یینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین به همین مناسبت در سخنانی تاکید کرد، حفظ و اجرای برجام راه درست حل مساله هسته ای ایران است. چین برغم تحولات در اوضاع بین المللی همیشه در سمت درست تاریخ می ایستد و همراه با دیگر طرفهای این توافقنامه، همچنان برای پیشبرد روند حل سیاسی مساله هسته ای ایران تلاش خواهد کرد.

چین در موضوع برجام همیشه در سمت درست تاریخ می ایستد

پنج سال پیش، گروه پنج به علاوه یک، اتحادیه اروپا و ایران در وین در خصوص این اقدامات جامع به توافق رسیدند. ولی ایالات متحده در ماه مه سال 2018 از برجام خارج شد و با تمام توان جلوی سایر طرفها را برای اجرای آن گرفته است. این اقدام که آشکارا قطعنامه 2231 شورای امنیت را نقض می کند، باعث تنشهای پی در پی در اوضاع مربوط به برنامه هسته ای ایران شده است.

در آستانه پنجمین سالگرد توافق هسته ای ایران، جوزپ بورل مسؤول اتحادیه اروپا در امور خارجه و سیاست امنیت، در مقام هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام گفت: توافق هسته ای ایران یک دستاورد تاریخی در زمینه منع گسترش سلاح هسته ای در جهان است و در حفظ صلح منطقه و جهان نقش مهمی ایفاء کرده است. بورل افزود که با طرفهای برجام و جامعه جهانی برای حفظ برجام به طور تزلزل ناپذیر همکاری و هماهنگی خواهد کرد.

نظر چین در زمینه حفظ برجام به نظر اتحادیه اروپا نزدیک است. چین همواره معتقد است که برجام دستاورد مهمی در دیپلماسی چندجانبه است که تأیید قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را پشت سر خود دارد و در نتیجه عامل مهمی برای پشتیبانی از نظام عدم اشاعه و تکثیر سلاح هسته ای و صلح و ثبات خاورمیانه و نیز بخش مهمی از نظم بین المللی بر پایه قوانین بین المللی محسوب می شود.

آمریکا به طور یک جانبه و با عهدشکنی از برجام خارج شده و در حال حاضر به بهانه های گوناگون در شورای امنیت به دنبال تمدید تحریم تسلیحاتی ایران است؛ از طرفی در شورای امنیت تهدید به ازسرگیری سریع تحریمها علیه ایران می کند؛ هدف امریکا از این رفتار قلدرمآبانه اینست که با اعمال فشار حداکثری دولت و مردم ایران را در برابر خواستهای غیرمنطق و بیش از حدش تسلیم کند.

هوا چون یینگ سخنگوی وزارت خارجه چین در این باره اشاره کرد: کاهش سطح اجرای برجام از سوی ایران، نتیجه اعمال فشار حداکثری آمریکاست. همه طرفهای برجام باید در چهارچوب کمیسیون مشترک، با تقویت گفتگو و مشورت، بر اساس اندیشه گام به گام بودن و برابری، به دنبال طرحی برای حل اختلافات در جریان اجرای برجام باشند تا تعادل حقوق و وظایف برجام احیاء شود.

در حال حاضر طرفها باید از گفتگو و همکاری بین آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران پشتیبانی و هر چه زودتر مساله تضمین و نظارت را حل و فصل کنند. در عین حال، جامعه بین المللی باید به اتفاق با تمدید یا ازسرگیری تحریم علیه ایران با اقدام آمریکا در شورای امنیت مخالفت کنند و از این کشور بخواهند به مدار درست رعایت برجام و توافقنامه شورای امنیت برگردد.

  • GMT+08:00
  • /