توجه جهانیان به پاسخ های چین در نشست سالانه دو مجلس سال 2020
  • 2020
  • 21/05
  • 15:39:24
CRI

توجه جهانیان به پاسخ های چین در نشست سالانه دو مجلس سال 2020

نشست سالانه کنفرانس مشورت سیاسی و مجلس ملی نمایندگان خلق چین از امروز پنج شنبه اول خرداد/ 21 مه آغاز می شود. پس از تاخیر بیش از دو ماهه، نشست سالانه دو مجلس امسال بیش از دوره های گذشته توجه جهانیان را به خود جلب کرده است.

ویروس کرونا همزمان با آغاز سال 2020 میلادی در سراسر جهان شیوع یافت. مقابله با این بیماری همه گیر، چالش مشترک در کشورهای مختلف جهان در این دوران خاص به شمار می رود.

در شرایط کنونی، چگونه می توان همکاری جهانی برای مقابله با کرونا را به پیش سوق داد، در مواجهه با شرایط خاص، چگونه می توان برای توسعه اقتصادی و اجتماعی ملی برنامه ریزی کرد؟ همزمان با رو به رو شدن با چالش های جدی، چگونه می توان به اهداف تعیین شده فقرزدایی و ساخت همه جانبه جامعه نسبتا مرفه دست یافت؟ جهانیان در انتظار "پاسخ های چین" در دوران برگزاری نشست سالانه دو مجلس هستند.

"پیشگیری و مهار شیوع کروناویروس" موضوعیست که بیش از هر چیز مورد توجه محمد کشاورززاده سفیر ایران در چین قرار گرفته است. قبل از برگزاری نشست سالانه امسال، ایشان در مصاحبه ای با نسخه خارجی روزنامه مردم اظهار کرد، در شرایط شیوع کروناویروس در سراسر جهان، نشست سالانه کنفرانس مشورت سیاسی و مجلس ملی نمایندگان خلق چین در سال جاری نسبت به سال های گذشته از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سیاست هایی که برای آن تصمیم گیری می شود در دوره امسال نه تنها برای چین بلکه برای منطقه و سراسر جهان دارای اهمیت بسیار است.

شیوع کروناویروس در سراسر جهان، گردش اقتصادی جهان را دچار بحران کرده است، بر اساس تازه ترین گزارش از دورنمای اقتصاد جهان از سازمان ملل، پیش بینی می شود اقتصاد جهان در سال 2020 به اندازه 3.2 درصد افت پیدا کند.

به عنوان دومین جامعه اقتصادی جهان، عملکرد اقتصادی چین تاثیر مستقیم بر دورنمای اقتصاد جهان گذاشته و بازارهای جهان نیز به آن بسیار اهمیت می دهد. به منظور آشنایی با اقدامات چین در ازسرگیری تولید و کار عادی و احیای اقتصاد پس از مهار موثر کروناویروس، برگزاری نشست سالانه دو مجلس ملی، پنجره ای برای جهانیان گشوده است.

پیر پیکار پروفسور از دانشگاه هشتم پاریس فرانسه می گوید: برگزاری نشست سالانه کنفرانس مشورت سیاسی و مجلس ملی نمایندگان خلق چین نشانه بهبود اقتصاد چین است. جهانیان بیش از هر زمان دیگری به نشست سالانه امسال و عملکرد اقتصاد چین در سال جاری میلادی توجه نشان می دهند.

شیوع کروناویروس همزمان با دوره کلیدی برای تحقق فقرزدایی در چین به وقوع پیوست. شخصیت های خارجی در حالی که به برنامه های جدید چین برای ساخت همه جانبه جامعه نسبتا مرفه و تحقق فقرزدایی توجه دارند، نیز بر این باورند که چین دارای اراده راسخ است و می تواند به موقع به اهداف اصلی تعیین شده خود برسد.

الکسی ماسلوفسکی، نایب رییس موسسه مطالعات خاور دور از آکادمی علوم روسیه می گوید: کروناویروس تاثیری بر تحقق اهداف راهبردی اصلی چین نخواهد گذاشت و چین براساس برنامه های مقرر به ساخت همه جانبه جامعه نسبتا مرفه و فقرزدایی می پردازد و توسعه اقتصادی خود را به توسعه نوآوری منتقل می کند.

در مواجهه با وضعیت پیچیده بین المللی، جهانیان در انتظار سهم جدید چین در پیشرفت صلح و توسعه جهان هستند که بر اساس روحیه ساخت جامعه بشری با سرنوشت مشترک انجام خواهد شد. هنگامی که چین با موفقیت جامعه نسبتا مرفه را ایجاد می کند، جهان نیز به اهداف توسعه هزاره سازمان ملل نزدیک می شود.

  • GMT+08:00
  • /