همکاری های پژوهشی جهان برای مقابله با کرونا سرعت گرفته است
  • 2020
  • 31/03
  • 20:02:57
CRI

همکاری چین با دیگر کشورها در زمینه توسعه واکسن کرونا سرعت گرفته است. همزمان، چین کمک های بسیار در اختیار کشورهای نیازمند برای مقابله با کرونا قرار داده است. به طور کلی، همکاری جهان برای مقابله با کروناویروس به سرعت پیش می رود.

واکسن، کلید مهار کرونا است. شی جین پینگ رییس جمهور چین در نشست ویژه سران گروه بیست برای مقابله مشترک با کرونا نیز پیشنهاد کرد کشورها در زمینه توسعه دارو و واکسن و فناوری تشخیص به همکاری بپردازند.

در واقع، چین در ابتدای کارهای پژوهشی خود برای توسعه واکسن بر همکاری بین المللی تاکید کرده است.

 

همکاری های پژوهشی جهان برای مقابله با کرونا سرعت گرفته است

شیو نان پینگ معاون وزیر علوم و فنون چین گفت، کشورش به محض دستیابی به اطلاعات درباره ویروس، به ویژه توالی ژنوم ویروس کرونا، آن را با دیگر کشورها به اشتراک گذاشته است تا آن ها نیز برای پیشبرد روند توسعه واکسن خود، فرصت داشته باشند. شیو نان پینگ خبر داد که چین در توسعه واکسنDNA، واکسن mRNA و واکسن نوترکیب به ترتیب با شرکت های اینویو آمریکا، بیو ان تک آلمان و گلاکسو اسمیت کلاین انگلیس (GSK) همکاری دارد. به علاوه، به گفته سفیر چین در فرانسه، موسسات پژوهشی چین و فرانسه نیز در حال بررسی ایجاد صندوق مشترک برای آغاز همکاری در توسعه واکسن هستند.

همزمان با تلاش برای توسعه واکسن، چین تا حد توان خود، برای ارسال تجهیزات درمانی و پزشکی به دیگر کشورها یاری می رساند.

چین، تیم های پزشکی متعددی همراه با تجهیزات درمانی و پزشکی به کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا فرستاده است.

همکاری های پژوهشی جهان برای مقابله با کرونا سرعت گرفته است

در آسیا نیز به کشورهایی مانند ایران، عراق، پاکستان، کامبوج و لائوس تیم های پزشکی و تمامی تجهیزات درمانی و پزشکی ارسال کرده است.

در آفریقا، صندوق عام المنفعه جک ما و صندوق عام المنفعه علی بابا 7 میلیون ماسک، لباس محافظ و کیت تشخیص را وارد اتیوپی کرده و در ادامه آن، از اتیوبی به 54 کشور آفریقایی توزیع می کند.

ویروس مرز نمی شناسد و بشر از سرنوشت مشترک برخوردار است. همان طور که شی جین پینگ رییس جمهور چین در نشست گروه 20 اشاره کرده است، در مقابل کروناویروس، آن چه جامعه جهانی به آن نیاز بیشتری دارد، اراده راسخ و همدلی و همبستگی است. از همین طریق بشر حتما بر ویروس غلبه کرده و از آینده تابناکی برخوردار خواهد شد.

همکاری های پژوهشی جهان برای مقابله با کرونا سرعت گرفته است

  • GMT+08:00
  • /