مبارزه پکن با ویروس کرونا
  • 2020
  • 16/03
  • 21:10:56
CRI

از دو ماه پیش، با شیوع ویروس کرونا، اقدامات سختگیرانه و جدی در پکن اجرا شد که باعث شده‌آست امروز تعداد مبتلایان روزانه به این ویروس تقریباً تزدیک به صفر باشد. امیدواریم که تجربه‌های چین به ایران هم برای شکست کرونا کمک کند.

  • GMT+08:00
  • /