دروغ های پمپئو و آمریکای سرگردان
  • 2020
  • 27/02
  • 21:46:48
CRI

دروغ های پمپئو و آمریکای سرگردان

   

برای مردم آمریکا هر شخصیت سیاسی یک برچسب دارد. اگر برچسب کیسینجر را خرد دیپلماتیک بنامیم، برچسب پمپئو باید دروغ باشد.

روزنامه گاردین انگلیس در یکی از مقالات اخیر خود نوشت: مگر آن که پمپئو چاپلوس باشد، او در کنفرانس امنیتی مونیخ نمی بایست می گفت که «مرگ ائتلاف فرا آتلانتیک گفته ای اغراق آمیز است و غرب پیروزی های پیوسته داشته و به یک پیروزی دسته جمعی نیز نزدیک شده است».

در واقع، روزنامه گاردین نه تنها موافق «دسترسی آمریکا و انگلیس به پیروزی دسته جمعی» نیست، بلکه اعتقاد دارد دو کشور زیر پوشش اتحادیه، روز به روز شاهد شکاف روحی بزرگ تر میان خود هستند.

این روزنامه توضیح داد، برخورد کاملا متفاوت با مساله تکنولوژی 5 جی شرکت هواوی نشانه جدید شکاف میان این «متحدان ویژه» است.

لندن فعالیت شرکت هواوی در انگلیس را برای ساخت شبکه 5 جی به تصویب رسانده است که نشانگر اعتمادپذیری و امنیت تکنولوژی هواوی و علاقه انگلیس به حفظ همکاری با هواوی پس از خروج از اتحادیه اروپا است. این در حالیست که آمریکا برای ایجاد موانع برای شرکت های فناوری پیشرفته چین، جلوی منافع دیگر کشورها را نیز سلب کرده است.

روزنامه گاردین در مقاله یادشده اشاره کرد: تبکر آمریکا و فشار سیاسی شدید و تحمیلی از سوی این کشور پیرامون توافق نامه های تجاری و باج گیری اقتصادی بی شرمانه آمریکا چالش های زیادی برای انگلیس ایجاد کرده است.

رابطه آمریکا با کل اتحادیه اروپا نیز بهتر از این نیست. آمریکا بر اساس یک جانبه گرایی خود چماق تجاری را به سوی شرکای اروپایی خود بالا برده و در مسایل امنیتی نیز منافع اروپا را نادیده گرفته است.

با توجه به همه این نکات، روزنامه گاردین صراحتا عنوان کرده است که فاصله کنونی بین آمریکا و اروپا بیشتر از هر دوران از سال 1941 است.

پمپئو در تدوین سیاست خارجی آمریکا نقش مهمی ایفا می کند. اما این وزیر خارجه آمریکا به افکار جنگ سرد خود می بالد، نه موفقیت های دیپلماتیکش. اما او گاهی اوقات از خود صراحت نشان می دهد، به طور مثال گفته است: ما دروغ می گوییم و به کلاهبرداری و دزدی نیز دست می زنیم.»

  • GMT+08:00
  • /