تدابیر شی جین پینگ برای مقابله با بیماری همه گیر ناشی از کروناویروس و برطرف کردن نگرانی های مردم
  • 2020
  • 24/02
  • 20:58:28
CRI

تدابیر شی جین پینگ برای مقابله با بیماری همه گیر ناشی از کروناویروس و برطرف کردن نگرانی های مردم

کمیته مرکزی حزب کمونیست چین 23 فوریه یک نشست فوق العاده برگزار کرد؛ شی جین چینگ رهبر چین از طریق ارتباط ویدیویی و تلفنی، مستقیما برای بیش از صد هزار مقام دولتی در سراسر کشور، نشست دو ساعته تشکیل داد.

در زمان کلیدی و حساس مبارزه با کروناویروس، سخنان شی جین پینگ از شور و هیجان بسیار برخوردار است. وی در مبارزه با کرونا، تدابیری عملی مطرح کرده است. در حال حاضر ایران نیز با شدت شیوع کرونا رو به روست، یقین داریم تدابیر مطرح شده از سوی شی جین پینگ برای مبارزه ایران با کروناویروس نیز الهام بخش خواهد بود.

در خصوص نجات مبتلایان، شی جین پینگ خاطر نشان ساخت، باید توانایی عملیات نجات و درمان را تقویت بخشید و به اشکال گوناگون تخت های درمانی را افزایش داد. باید معالجات پزشکی هر چه سریع تر انجام شود تا به این ترتیب مبتلایان با نشانه های خفیف هر چه زودتر درمان شوند. باید قدرت نجات مبتلایان حاد را تقویت بخشید، تعمیم طرح درمانی موثر را تسریع کرد، تلفیق طب چینی و طب غربی را نیز تقویت بخشید.

رییس جمهور چین بر مراقبت به پزشکان و پرستاران در جبهه مبارزه تاکید کرد و گفت، باید هرچه زودتر تدابیر و سیاست مراقبت از پزشکان و پرستاران صادر شود، معاینه پزشکی رایگان به موقع برایشان ترتیب داده شود، در آینده، زمان مرخصی با حقوق برایشان افزایش یابد، فعالیت های آن ها در مقابله با کرونا در شاخص های ارزیابی عنوان تخصصی قلمداد شود.

شی جین چینگ اظهار داشت، جامعه اقتصادی یک سیستم چرخه ای جاری و پویاست و نمی تواند به مدت طولانی متوقف شود. با فرض اطمینان از پیشگیری و کنترل شیوع بیماری، از سرگیری فعالیت های تولید و کار در مناطقی که وضعیت شیوع کرونا در آن جدی نیست، باید قویا صورت گیرد، سیاست هدفمند و مرحله ای برای کاهش مالیات و هزینه ها بررسی و صادر شود، اعتبارات مخصوص به اصناف، موسسات غیر دولتی و شرکت های کوچک که به شدت تحت تاثیر شیوع کرونا قرار گرفته اند، اختصاص داده شود تا مشکلاتشان رفع شود.

تحقق هدف فقرزدایی و تضمین ساخت همه جانبه جامعه نسبتا مرفه در سال جاری، تعهد جدی دولت چین است. شی جین پینگ از مناطق مختلف خواست بر تاثیرات منفی غلبه کنند، به نیروی کار محروم در برگشت به پست کاری کمک کنند، از شروع دوباره کار موسسات و کارخانه های اصلی امدادرسان به فقرا پشتیبانی کنند، تاسیس سازوکار جلوگیری از بازگشت به فقر و تهیدستی را تسریع بخشند.

سیاست اولویت دهی به اشتغال را به خوبی اجرا کنند، براساس تغییرات وضعیت اشتغال به کار، سیاست هایی مانند معافیت یا کاهش در پرداخت هزینه تامین اجتماعی و بیمه و یارانه کسب و کار را به خوبی عملی کنند.

وی همچنین خواست، کار ثبت بیکاری و درخواست بیمه بیکاری آنلاین را تسریع بخشند تا افراد بیکار کاملا تحت پوشش بیمه و تامین اجتماعی قرار گیرند. به کار اشتغال دانشجویان فارغ التحصیل از مدارس عالی اهمیت دهند تا آنان با موفقیت فارغ التحصیل شده و هرچه زودتر اشتغال یابند.

شی جین چینگ از دولت های محلی خواست، سنجیده اندیشیده و عمل کنند و اقداماتی که بر تولید و زندگی مردم تاثیر کم تر داشته باشد، در پیش گیرند. با استفاده از فرصت تولید، کار کشاورزی در فصل بهار را به خوبی تنظیم کنند. محدودیت های غیر منطقی در سایت های کشاورزی که عمدتا در مزارع و دشت است، لغو شود تا تولید کشاورزی با تاخیر رو به رو نشود.

باید به دقت تاثیرات شیوع بیماری بر تامین بازار را رصد کرد، کالاهای لازم زندگی مردم را به خوبی تامین کرد و جلوی افزایش سریع قیمت اجناس را گرفت، باید از ارایه خدمات اساسی به مردم در زمان شیوع کروناویروس مطمئن شد، فعالیت صنعت خدماتی که با زندگی مردم ارتباط نزدیک دارد نیز به طور منظم از سرگرفته شود.

شی جین پینگ بر تامین زندگی مردم محروم تاکید کرد و گفت: مناطق مشروط می توانند استاندارد یارانه موقت را به میزان مناسب ارتقاء دهند.

رییس جمهور چین با اهمیت دادن به همکاری بین المللی گفت: باید به رایزنی مطلوب با سازمان جهانی بهداشت ادامه داد، تجربیات مبارزه با کرونا را با کشورهای مربوط به اشتراک گذاشت، همکاری بین المللی در تحقیقات و تهیه دارو و واکسن را تقویت بخشید، به کشورها و مناطق دیگر که کروناویروس در آن شیوع یافته، تاحد امکان کمک کرد، این نشاندهنده مسوولیت پذیری یک کشور بزرگ است.

  • GMT+08:00
  • /