راز گرمای محصولات سال نوی چین
  • 2020
  • 24/01
  • 19:03:09
CRI

بازارهای محصولات عید بهار یکی از جاهایی است که معمولاً چینی‌ها در آستانه سال نو حتماً به آن سر می‌زنند تا محصولات مورد نیاز خود را خریداری کنند. اما امسال یک بازار عید بهار جدید در پکن بر پا شده که محصولات آن در مناطق فقیر چین و به منظور فقرزدایی از طریق مصرف تولید شده است. برای دیدن این بازار با ما همراه باشید!

  • GMT+08:00
  • /