ایجاد جامعه نزدیک تر با سرنوشت مشترک چین و میانمار
  • 2020
  • 17/01
  • 09:53:15
CRI

رادیو و تلویزیون مرکزی چین روز پنج شنبه 26 دی/16 ژانویه مقاله ای با عنوان «کمک به ایجاد جامعه نزدیک تر با سرنوشت مشترک چین و میانمار» منتشر کرد.

در این مقاله آمده است که شی جین پینگ رییس جمهور چین روز 27 دی در نخستین سفر خود در سال 2020 از میانمار دیدار رسمی دو روزه خواهد داشت. این دیدار رییس جمهور چین از میانمار پس از 19 سال انجام می شود.

این مقاله اشاره کرده است که شی جین پینگ در مقاله خود که پیش از سفرش در رسانه های میانمار منتشر شده، چهار پیشنهاد درباره توسعه مناسبات چین و میانمار در عصر جدید را مطرح کرد:

نخست، با تقویت مبادلات راهبردی، نقشه آبی جدید مناسبات دو جانبه را ترسیم کنند. چین پیشنهاد داد از لحاظ راهبردی و با دوراندیشی، روابط مشارکت راهبردی همه جانبه را عمیق تر سازند تا ایده جامعه با سرنوشت مشترک در قلب مردم دو کشور ریشه دواند که این برای ایجاد یک پایه سیاسی محکم برای کمک به همکاری همه جانبه چین و میانمار مفید خواهد بود.

دوم، با تعمیق مبادلات اقتصادی و تجاری نیروی محرکه جدید برای همکاری با منافع مشترک تزریق شود.

سوم، با افزایش تبادلات و بهره وری از تجریات همدیگر، دوستی سنتی میان دو کشور تقویت یابد.

چهارم، با افزایش همکاری و هماهنگی، وضعیت جدیدی از صلح و ثبات منطقه ای ایجاد شود.

در این مقاله همچنین آمده است که امسال برابر با هفتادمین سالگرد برقراری روابط سیاسی چین و میانمار است. دیدار از میانمار در نخستین سفر رییس جمهور چین در سال 2020 نشانگر اهمیت چین به مناسبات خود با میانمار است. اطمینان بر این است که به دنبال عمیق تر شدن همکاری ها در ابعاد مختلف، مناسبات دو کشور در عصر جدید منافع بیشتر برای مردم دو کشور ایجاد و نیروی محرکه مثبتی برای توسعه صلح آمیز منطقه و ایجاد جامعه با سرنوشت مشترک تزریق می شود.

  • GMT+08:00
  • /