بازی دوگانه غرب و سیلی ایران به آمریکا
  • 2020
  • 09/01
  • 17:24:29
CRI

بازی دوگانه غرب و سیلی ایران به آمریکا

پس از حمله موشکی ایران به پایگاه نظامی آمریکا در عراق، کشورهایی مانند انگلستان و آلمان و اتحادیه اروپا یکی پس از دیگری هیاهو کنان، ایران را به تخریب آرامش خاورمیانه متهم کردند و از ایران خواستند «حملات خطرناک» را تکرار نکند و تنش را فورا کاهش دهد.

این در حالیست که وقتی ارتش امریکا با پهپاد سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه را هدف قرار داد، صدایی از اروپا علیه امریکا در نیامد. امریکا از برجام خارج شد و بارها ایران را مورد تحریم و فشار حداکثری قرار داد؛ سرزنشی از اروپا علیه امریکا شنیده نشد؛ سازوکار اینستکس اروپا برای تضمین منافع ایران هم تا به حال هیچ کاری نکرده است.

امریکا اول ایران را تحریک می کند بدون آنکه هیچ راهی بازگشتی برایش باقی بگذارد و وقتی ایران دست به مقابله می زند، اروپا با هیاهو محکومش می کند. در اطراف ایران تعداد زیادی پایگاه نظامی امریکا وجود دارد؛ امریکا در ابعاد مختلف و همه گونه ایران را تحریم کرده و تحت فشار قرار داده است؛ افسر عالیرتبه ایران را ترور می کند و اگر ایران هیچ واکنشی نشان ندهد، بعید نیست اقدام تحریک آمیز بعدی امریکا شدیدتر شود.

در حال حاضر بیشتر چینیها چه از لحاظ احساسات چه منطق با ایران همدردی و ایرانیان را درک می کنند. ما وارد دهه سوم قرن بیست و یکم شده ایم، در حالیکه برخورد اروپا و آمریکا با کشورهای دیگر هنوز در قرن بیستم باقی مانده است.

چنین پدیده ای را ما در مسائل شین جیانگ و هنگ کنگ هم دیدیم. اروپا و امریکا، وقتی آشوبگران به قتل، غارت و آتش افروزی می پردازند و حتی دست به اقدامات تروریستی می زنند، هیچ حرفی نمی زنند، اما وقتی دولت چین برای برقراری مجدد نظم اجتماعی اقدام می کند، آنان سیاست چین در شین جیانگ و هنگ کنگ را آماج اتهام قرار می دهند. اغتشاش اگر در چین رخ بدهد، به نظر اروپا و امریکا منظره زیبایی محسوب می شود، اما وقتی چنین منظره ای در کشورهای اروپا و امریکا رخ داد، با تمام نیرو و در اسرع وقت آن را سرکوب می کنند؛ چرا کشورهای اروپا و آمریکا این مناظر زیبا را نمی خواهند و تحمل نمی کنند؟

در حال حاضر ایران جز ضد حمله مستقیم، راه دیگری ندارد. ایران پیشتر اعلام کرده بود که وضعیت کنونی خاورمیانه با ناکارآمدی اتحادیه اروپا ارتباط زیادی دارد، به ویژه در مقابله با تحریم آمریکا، اروپا فقط حرف می زند و هیچ اقدامی نمی کند و کشورهای اروپایی در برابر امریکا اصلا حق حاکمیت مستقلی ندارند.

گرچه بنیه جامع ایران به ویژه قدرت نظامیش با معادلش در امریکا فاصله زیادی دارد، اما در مسأله مربوط به حق حاکمیت کشور، ایران نشان داده است که به هیچ وجه اهل سازش نیست و حتما امریکاییها را مجازات خواهد کرد. در حال حاضر مردم ایران بیش از پیش همبسته شده اند و در برابر فشارهای امریکا و تعرضش به حق حاکمیت کشور ابراز انزجار شدید می کنند. اقدام انتقام جویانه ایران سیلی معناداری به امریکا و اروپا بود.

  • GMT+08:00
  • /