کویرنوردی یا دیدن زندگی سنتی مغولی؟
  • 2019
  • 23/08
  • 10:23:36
CRI

 

با کمک برنامه‌های بیابان‌زدایی کوبوچی، گردشگران هم می‌توانند از کویرنوردی لذت ببرند و هم از دیدن زندگی سنتی مغولی

  • GMT+08:00
  • /