شصت و نهمین تولد چین
  • 2018
  • 05/10
  • 19:55:10
CRI

 

اول اکتبر روز ملی چین است. به مناسبت روز ملی، مردم چین تعطیلات هفت روزه به نام «هفته طلایی» دارند.

طی چند دهه گذشته و به ویژه از چهل سال پیش و آغاز اجرای اصلاحات و سیاست درهای یاز، سطح زندگی مردم چین به طور پیوسته بهتر شده و امروز میتوانند به روش‌های گوناگون روز ملی را جشن بگیرند. از یک خانواده کوچک تا مردم سراسر کشور، هر یک از چینیها به هر شکل که بتوانند آرزوهای قشنگی که برای کشورشان دارند را ابراز میکنند. روشهای جشن گرفتن روز ملی هر سال تغییر میکند اما آنچه که هرگز تغییر نخواهد کرد، عشق به مردما به کشورشان و سپاسگزاری آنان به خاطر داشتن یک زندگی سعادتمند است.

  • GMT+08:00
  • /