موزه اینترنتی

" چیو اینگ " نقاش دوران کهن چین

. " چیو اینگ " ( سال 1493 تا سال 1560میلادی ) ملقب به " شی فو " اهل شهر " تای چان " استان " جیانگ سو " بود . نام دیگر وی " شی جو " است . این نقاش قبلا سازنده ظروف لاکی بود و از نقاش دیگری به نام " جو چن " نقاشی را آموخت و در ترسیم کوه و آب و انسان بسیار مهارت داشت .

در نقاشی سرزمین زیبای " تائو یوان " اصولا نواحی دوردست ترسیم می شود . مکان هایی که زیبایی هایی چون کوه های پر پیچ و خم و بلند ، ابر و مه و معابد و غیره را در خود جای داده اند . در این نقاشی رودخانه و پل های روی رودخانه و درختان کاج دیده می شود . منظره این نقاشی بسیار زیباست . گویی بهشت روی زمین ترسیم شده است . بخش مهمی از این نقاشی مربوط به انسان است که با رنگ ها و دقت خاص ترسیم می شود و نشانگر مهارت نقاش در ایجاد تمثال و ترسیم کوه ها و آبهاست .