هنرهای زیبای مردم

سایه بازی (1)

عروسک استان " شن سی " بر اساس یک استاندارد خاص ساخته می شود .خیمه شب بازی نوعی بازی است که عروسک ها در جریان آن پشت یک خیمه سفید به نمایش در می آیند و از بازی با سایه ها نیز در این نمایش استفاده می شود . عروسک ها و اشیای روی صحنه معمولا فرآورده های چرمی دست سازی است که صنعت گران مردمی با کارد روی آنها حکاکی و نقاشی کرده اند . بدین دلیل خیمه شب بازی در زبان چینی " پی اینگ " خوانده می شود ،" پی " در زبان چینی به معنای چرم است .