تاکید سفرای چین و پاکستان بر نقش رسانه در مقابله با تبلیغات کذب خارجی تاکید سفرای چین و پاکستان بر نقش رسانه در مقابله با تبلیغات کذب خارجی از رسانه های چین و پاکستان خواسته شده است تا به منظور ارتقاء سطح صلح و ثبات و توسعه منطقه ای، به تقویت همکاری های خود در مقابله با اخبار جعلی بپردازند.
بیشتر >>
چین
بین الملل
ایران/افغانستان
اجتماعی
اقتصادی
فرهنگی