چین به کشف اسرار کائنات با روحیه تلاش برای رفاه حال همه بشریت ادامه خواهد داد چین به کشف اسرار کائنات با روحیه تلاش برای رفاه حال همه بشریت ادامه خواهد داد جائو لی جیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین  روز دوشنبه 17مه  در نشست مطبوعاتی با اشاره به فرود موفق کاوشگر "تیانوان -1" بر مریخ اظهارداشت:  چین  با روحیه کار برای رفاه حال بشریت، به گسترش همکاری های بین المللی ادامه خواهد داد و نقش بیشتری برای کشف اسرار کائنات و پیشبرد توسعه صلح آمیز بشر ایفاد خواهد کرد.
بیشتر >>
چین
بین الملل
ایران/افغانستان
اجتماعی
اقتصادی
فرهنگی