کیسه کوچک پول

中国国际广播电台

  کیسه کوچک پول در لباس و زیورآلات شخصی سنتی چین لازم و حتمی است .این کیسه اشیای کوچک شخصی مانند پول را شامل می شود . شکل آن گرد ، بیضی ، چهار گوش ، مربع یا شکل میوه هلو ، انار ، کدوی غلیانی ، گلدان و غیره است . این کسیه معمولا در کمر آویخته می شود .

نقاشی های کیسه نامبرده پیچیده و گاه ساده است مانند گلها ، پرندگان ، حیوانات ، علفها و حشرات ، کوه ها و رودخانه ها یا انسان و حروف خجسته و مبارک یا اشعار. شکل کیسه کوچک متغیر است و بیشتر دارای جعبه آرایش است. این نوع کیسه برای بیان دوستی،رفاقت و آرزوی سعادت هم استفاده می شود .

در این نقشه کیسه کوچک بسیار زیبا و ظریف است و شکل کدوی غلیانی دارد . آرایش آن زیاد نیست ، در دو طرف آن شعر چینی راجع به کدوی یافته شده است . در وسط کدوی غلیانی منگوله طلایی رنگ در حرکت است و بیانگر آزادمنشی و طبیعی بوده است .